Những từ đã phát âm của WWolf trong Forvo

Thành viên: WWolf Đăng ký phát âm của WWolf

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/11/2008 vaffanculo [it] phát âm vaffanculo 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ WWolf


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 6.639


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 30.266

Vị thứ theo phát âm: 37.338