Những từ đã phát âm của Welton trong Forvo Trang 6.

Thành viên: Welton Đăng ký phát âm của Welton

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/05/2012 wi-fi [pt] phát âm wi-fi bình chọn
28/05/2012 paneiro [pt] phát âm paneiro bình chọn
28/05/2012 entropicar [pt] phát âm entropicar bình chọn
28/05/2012 chamusco [pt] phát âm chamusco bình chọn
28/05/2012 descamar [pt] phát âm descamar bình chọn
28/05/2012 interrogar [pt] phát âm interrogar bình chọn
28/05/2012 laguna [pt] phát âm laguna bình chọn
28/05/2012 decepar [pt] phát âm decepar bình chọn
28/05/2012 pedra [pt] phát âm pedra bình chọn
28/05/2012 glicolipídio [pt] phát âm glicolipídio bình chọn
28/05/2012 laico [pt] phát âm laico bình chọn
28/05/2012 infortunística [pt] phát âm infortunística bình chọn
28/05/2012 frangote [pt] phát âm frangote bình chọn
28/05/2012 cinestesia [pt] phát âm cinestesia bình chọn
28/05/2012 guaicá [pt] phát âm guaicá bình chọn
28/05/2012 genuflexão [pt] phát âm genuflexão bình chọn
28/05/2012 catalepsia [pt] phát âm catalepsia bình chọn
28/05/2012 cátaro [pt] phát âm cátaro bình chọn
28/05/2012 Catanduva [pt] phát âm Catanduva bình chọn
28/05/2012 gládio [pt] phát âm gládio bình chọn
28/05/2012 salmão [pt] phát âm salmão bình chọn
28/05/2012 neófito [pt] phát âm neófito bình chọn
28/05/2012 ficha [pt] phát âm ficha bình chọn
28/05/2012 ensanguentado [pt] phát âm ensanguentado bình chọn
28/05/2012 estafante [pt] phát âm estafante bình chọn
28/05/2012 elástico [pt] phát âm elástico bình chọn
20/12/2011 foto-unidade [pt] phát âm foto-unidade bình chọn
20/12/2011 acepipes [pt] phát âm acepipes bình chọn
20/12/2011 apetecível [pt] phát âm apetecível bình chọn
20/12/2011 gravífico [pt] phát âm gravífico bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Web: http://twitter.com/W3170N

Liên hệ Welton


Thống kê thành viên

Phát âm: 257 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 428

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 16.213


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 420

Vị thứ theo phát âm: 920