Những từ đã thêm để phát âm của X5F40 trong Forvo

Thành viên: X5F40 Đăng ký phát âm của X5F40

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
27/12/2010 mukaka [sn] phát âm mukaka 0 bình chọn
27/12/2010 Zimbabwe [sn] phát âm Zimbabwe 0 bình chọn
27/12/2010 gumbo [sn] phát âm gumbo 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ X5F40


Thống kê thành viên

Phát âm: 4

Từ đã thêm: 3

Số lần xem trang: 7.966


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 15.041

Vị thứ theo phát âm: 23.039