Những từ đã phát âm của Youbze trong Forvo

Thành viên: Youbze Đăng ký phát âm của Youbze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/10/2012 recreant [en] phát âm recreant 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Youbze


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 3.427


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 21.220

Vị thứ theo phát âm: 32.899