Những từ đã phát âm của Youbze trong Forvo

Thành viên: Youbze Đăng ký phát âm của Youbze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/10/2012 ADN [fr] phát âm ADN -1 bình chọn
10/10/2012 Parahydroxybenzoate de méthyle sodé [fr] phát âm Parahydroxybenzoate de méthyle sodé bình chọn
10/10/2012 recreant [en] phát âm recreant bình chọn
10/10/2012 inconvenable [fr] phát âm inconvenable bình chọn
10/10/2012 cugnaux [fr] phát âm cugnaux bình chọn
10/10/2012 fatigués [fr] phát âm fatigués bình chọn
10/10/2012 socioprofessionnel [fr] phát âm socioprofessionnel -1 bình chọn
10/10/2012 villebrequin [fr] phát âm villebrequin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Youbze


Thống kê thành viên

Phát âm: 8 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 1.918


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 15.295

Vị thứ theo phát âm: 12.934