Những từ đã phát âm của Ythalo trong Forvo

Thành viên: Ythalo Đăng ký phát âm của Ythalo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/04/2010 oitocentésimo [pt] phát âm oitocentésimo 0 bình chọn
10/04/2010 disléxica [pt] phát âm disléxica 0 bình chọn
10/04/2010 petrificar [pt] phát âm petrificar 0 bình chọn
10/04/2010 olericultura [pt] phát âm olericultura 0 bình chọn
10/04/2010 monstruosas [pt] phát âm monstruosas 0 bình chọn
10/04/2010 xilofone [pt] phát âm xilofone 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ Ythalo


Thống kê thành viên

Phát âm: 6

Từ đã thêm: 1

Số lần xem trang: 3.951


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 41.558

Vị thứ theo phát âm: 18.968