Những từ đã phát âm của Zababa trong Forvo

Thành viên: Zababa Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Zababa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2013 Stob [cs] phát âm Stob 0 bình chọn
04/09/2013 Antonín Chittussi [cs] phát âm Antonín Chittussi 0 bình chọn
04/09/2013 Jareš [cs] phát âm Jareš 0 bình chọn
04/09/2013 Rudolf Spazier [cs] phát âm Rudolf Spazier 1 bình chọn
04/09/2013 revoluci [cs] phát âm revoluci 0 bình chọn
04/09/2013 Německa [cs] phát âm Německa -1 bình chọn
04/09/2013 navštívil [cs] phát âm navštívil 0 bình chọn
04/09/2013 opery [cs] phát âm opery 0 bình chọn
04/09/2013 akustikou [cs] phát âm akustikou 0 bình chọn
04/09/2013 Zběšice [cs] phát âm Zběšice 0 bình chọn
04/09/2013 Fikec [cs] phát âm Fikec 0 bình chọn
04/09/2013 domkář [cs] phát âm domkář 0 bình chọn
04/09/2013 Zdeněk Štybar [cs] phát âm Zdeněk Štybar 0 bình chọn
04/09/2013 pevnost [cs] phát âm pevnost 0 bình chọn
04/09/2013 tvrdošíjnost [cs] phát âm tvrdošíjnost 0 bình chọn
04/09/2013 Vincent Priessnitz [cs] phát âm Vincent Priessnitz 0 bình chọn
04/09/2013 odbytiště [cs] phát âm odbytiště 0 bình chọn
04/09/2013 vysávat [cs] phát âm vysávat 0 bình chọn
04/09/2013 závěrečný [cs] phát âm závěrečný 0 bình chọn
04/09/2013 odesílat [cs] phát âm odesílat 0 bình chọn
04/09/2013 odsunovat [cs] phát âm odsunovat 0 bình chọn
04/09/2013 ohavný [cs] phát âm ohavný 0 bình chọn
04/09/2013 odsun [cs] phát âm odsun 0 bình chọn
04/09/2013 rozloučení [cs] phát âm rozloučení 0 bình chọn
04/09/2013 odstřelovat [cs] phát âm odstřelovat 0 bình chọn
04/09/2013 oddělovat [cs] phát âm oddělovat 0 bình chọn
04/09/2013 odírat [cs] phát âm odírat 0 bình chọn
04/09/2013 podání [cs] phát âm podání 0 bình chọn
04/09/2013 odprýskávat [cs] phát âm odprýskávat 0 bình chọn
04/09/2013 absolvovat [cs] phát âm absolvovat 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

My mother tongue is Czech. I am currently adding words from this resource: http://www.oficialni.cz/slova/http://www.oficialni.cz/slova/

I am a linguist currently doing fieldwork on the moribund N|uu language:

http://www.eva.mpg.de/lingua/research/nuu.php

Therefore I try to put some N?uu words to forvo.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Séc

Website: http://zababov.blogspot.com

Liên hệ Zababa


Thống kê thành viên

Phát âm: 4.496 (83 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 34.797

Bình chọn: 104 bình chọn

Số lần xem trang: 226.007


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11

Vị thứ theo phát âm: 90