Những từ đã phát âm của Zababa trong Forvo Trang 4.

Thành viên: Zababa Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Zababa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2013 poučení [cs] phát âm poučení bình chọn
04/09/2013 podskupina [cs] phát âm podskupina bình chọn
04/09/2013 pohodit [cs] phát âm pohodit bình chọn
04/09/2013 popírat [cs] phát âm popírat bình chọn
04/09/2013 přísvit [cs] phát âm přísvit bình chọn
04/09/2013 zlovolný [cs] phát âm zlovolný bình chọn
04/09/2013 zlovůle [cs] phát âm zlovůle bình chọn
04/09/2013 boss [cs] phát âm boss bình chọn
04/09/2013 bosenský [cs] phát âm bosenský bình chọn
04/09/2013 Bosňanka [cs] phát âm Bosňanka bình chọn
04/09/2013 Bosňan [cs] phát âm Bosňan bình chọn
04/09/2013 Bosna [cs] phát âm Bosna bình chọn
04/09/2013 zlomyslný [cs] phát âm zlomyslný bình chọn
04/09/2013 hněvivý [cs] phát âm hněvivý bình chọn
04/09/2013 nevychovaný [cs] phát âm nevychovaný bình chọn
04/09/2013 násep [cs] phát âm násep bình chọn
04/09/2013 zhoubný [cs] phát âm zhoubný bình chọn
04/09/2013 zhoubnost [cs] phát âm zhoubnost bình chọn
04/09/2013 lemovka [cs] phát âm lemovka bình chọn
04/09/2013 bordura [cs] phát âm bordura bình chọn
04/09/2013 Vltavský přístav [cs] phát âm Vltavský přístav bình chọn
04/09/2013 Leopold König [cs] phát âm Leopold König bình chọn
04/09/2013 brzkou [cs] phát âm brzkou bình chọn
04/09/2013 Levkoje [cs] phát âm Levkoje bình chọn
04/09/2013 inhalátor [cs] phát âm inhalátor bình chọn
04/09/2013 kapsle [cs] phát âm kapsle bình chọn
04/09/2013 tampon [cs] phát âm tampon bình chọn
04/09/2013 sedativum [cs] phát âm sedativum bình chọn
04/09/2013 Plešmid [cs] phát âm Plešmid bình chọn
04/09/2013 Kovářová [cs] phát âm Kovářová bình chọn

Thông tin thành viên

My mother tongue is Czech. I am currently adding words from this resource: http://www.oficialni.cz/slova/http://www.oficialni.cz/slova/

I am a linguist currently doing fieldwork on the moribund N|uu language:

http://www.eva.mpg.de/lingua/research/nuu.php

Therefore I try to put some N?uu words to forvo.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Séc

Web: http://zababov.blogspot.com

Liên hệ Zababa


Thống kê thành viên

Phát âm: 4.520 (75 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 35.387

Bình chọn: 96 bình chọn

Số lần xem trang: 109.144


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 9

Vị thứ theo phát âm: 70