Những từ đã phát âm của Zelenia trong Forvo

Thành viên: Zelenia Đăng ký phát âm của Zelenia

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/08/2009 nicest [en] phát âm nicest 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Birstwith [en] phát âm Birstwith 0 bình chọn
27/08/2009 Russophile [en] phát âm Russophile 0 bình chọn
27/08/2009 Alamance [en] phát âm Alamance 0 bình chọn
27/08/2009 Alden Nowlan [en] phát âm Alden Nowlan 0 bình chọn
27/08/2009 Stephen Covey [en] phát âm Stephen Covey 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Ralph Ellison [en] phát âm Ralph Ellison 0 bình chọn
27/08/2009 Old Goldenwarren [en] phát âm Old Goldenwarren 0 bình chọn
27/08/2009 Hal Ashby [en] phát âm Hal Ashby 0 bình chọn
27/08/2009 Littlemore [en] phát âm Littlemore 0 bình chọn
27/08/2009 Quileute [en] phát âm Quileute 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Miranda Taylor Cosgrove [en] phát âm Miranda Taylor Cosgrove 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Blakey Topping [en] phát âm Blakey Topping 0 bình chọn
27/08/2009 Ariens [en] phát âm Ariens 0 bình chọn
27/08/2009 Kremmling [en] phát âm Kremmling 0 bình chọn
27/08/2009 glam quotient [en] phát âm glam quotient 0 bình chọn
27/08/2009 cilium [en] phát âm cilium 0 bình chọn
27/08/2009 rales [en] phát âm rales 0 bình chọn
27/08/2009 enda [en] phát âm enda 0 bình chọn
27/08/2009 Odelia [en] phát âm Odelia 0 bình chọn
27/08/2009 Ollie [en] phát âm Ollie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Wessing [en] phát âm Wessing 0 bình chọn
27/08/2009 animesh [en] phát âm animesh 0 bình chọn
27/08/2009 Rob Marshall [en] phát âm Rob Marshall 0 bình chọn
27/08/2009 Bill Joy [en] phát âm Bill Joy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Goddards Garden [en] phát âm Goddards Garden 0 bình chọn
27/08/2009 closely [en] phát âm closely 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 America Ferrera [en] phát âm America Ferrera 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Abaddon [en] phát âm Abaddon 0 bình chọn
27/08/2009 mega-upload [en] phát âm mega-upload 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Zelenia


Thống kê thành viên

Phát âm: 49 (10 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 11

Bình chọn: 14 bình chọn

Số lần xem trang: 12.790


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.078

Vị thứ theo phát âm: 4.620