Những từ đã phát âm của Zemise trong Forvo

Thành viên: Zemise Đăng ký phát âm của Zemise

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/10/2012 vaccination [en] phát âm vaccination bình chọn
12/10/2012 apothecary [en] phát âm apothecary bình chọn
12/10/2012 tablet [en] phát âm tablet bình chọn
12/10/2012 nausea [en] phát âm nausea -1 bình chọn
12/10/2012 cardiovascular [en] phát âm cardiovascular bình chọn
12/10/2012 pseudopseudohypoparathyroidism [en] phát âm pseudopseudohypoparathyroidism bình chọn
12/10/2012 veiny [en] phát âm veiny -1 bình chọn
12/10/2012 vascularity [en] phát âm vascularity bình chọn
12/10/2012 interstitium [en] phát âm interstitium bình chọn
12/10/2012 penumbra [en] phát âm penumbra bình chọn
12/10/2012 Pyeloplasty [en] phát âm Pyeloplasty bình chọn
12/10/2012 Pyelocaliectasis [en] phát âm Pyelocaliectasis bình chọn
12/10/2012 angina [en] phát âm angina bình chọn
12/10/2012 iontophoresis [en] phát âm iontophoresis bình chọn
12/10/2012 tubocurarine [en] phát âm tubocurarine bình chọn
12/10/2012 encephalopathies [en] phát âm encephalopathies bình chọn
12/10/2012 pancreaticojejunostomy [en] phát âm pancreaticojejunostomy 1 bình chọn
12/10/2012 topically [en] phát âm topically bình chọn
12/10/2012 Chvostek's sign [en] phát âm Chvostek's sign -1 bình chọn
12/10/2012 ceruleus [en] phát âm ceruleus bình chọn
12/10/2012 strangury [en] phát âm strangury bình chọn
12/10/2012 appendiceal [en] phát âm appendiceal bình chọn
12/10/2012 atypia [en] phát âm atypia bình chọn
12/10/2012 Bicornuate [en] phát âm Bicornuate bình chọn
12/10/2012 pralidoxime [en] phát âm pralidoxime bình chọn
12/10/2012 stridor [en] phát âm stridor bình chọn
12/10/2012 epidemiologic [en] phát âm epidemiologic bình chọn
12/10/2012 fasciotomy [en] phát âm fasciotomy bình chọn
12/10/2012 spinnbarkeit [en] phát âm spinnbarkeit bình chọn
12/10/2012 foramen ovale [en] phát âm foramen ovale bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Zemise


Thống kê thành viên

Phát âm: 34

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.959


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 28.362

Vị thứ theo phát âm: 4.971