Những từ đã phát âm của Zentaurus trong Forvo

Thành viên: Zentaurus Đăng ký phát âm của Zentaurus

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/08/2010 quiltro [es] phát âm quiltro 0 bình chọn
19/08/2010 empotrar [es] phát âm empotrar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/08/2010 Mapuche [es] phát âm Mapuche 0 bình chọn
19/08/2010 psicopedagógico [es] phát âm psicopedagógico 0 bình chọn
23/06/2009 desmarcar [es] phát âm desmarcar 0 bình chọn
23/06/2009 forzosamente [es] phát âm forzosamente 0 bình chọn
23/06/2009 austral [es] phát âm austral 0 bình chọn
23/06/2009 involucrando [es] phát âm involucrando 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Chile

Liên hệ Zentaurus


Thống kê thành viên

Phát âm: 8 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 4.693


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.244

Vị thứ theo phát âm: 15.309