Những từ đã phát âm của ZucchiniMann trong Forvo

Thành viên: ZucchiniMann Đăng ký phát âm của ZucchiniMann

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/06/2012 Faust [fr] phát âm Faust bình chọn
22/05/2012 Cornélius Népos [fr] phát âm Cornélius Népos bình chọn
18/05/2012 sans alcool [fr] phát âm sans alcool bình chọn
18/05/2012 Uranus [fr] phát âm Uranus bình chọn
13/04/2011 Edgar [fr] phát âm Edgar bình chọn
13/04/2011 égorger [fr] phát âm égorger bình chọn
13/04/2011 égide [fr] phát âm égide bình chọn
13/04/2011 égotisme [fr] phát âm égotisme bình chọn
13/04/2011 électif [fr] phát âm électif bình chọn
13/04/2011 électoral [fr] phát âm électoral bình chọn
13/04/2011 libraires [fr] phát âm libraires 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2011 publiable [fr] phát âm publiable bình chọn
13/04/2011 bonbonnes [fr] phát âm bonbonnes bình chọn
13/04/2011 planche à voile [fr] phát âm planche à voile bình chọn
12/04/2011 égocentrique [fr] phát âm égocentrique bình chọn
12/04/2011 efficacité [fr] phát âm efficacité bình chọn
12/04/2011 éjaculer [fr] phát âm éjaculer bình chọn
12/04/2011 gazole [fr] phát âm gazole bình chọn
12/04/2011 éhonté [fr] phát âm éhonté bình chọn
12/04/2011 station-service [fr] phát âm station-service bình chọn
12/04/2011 Saint-Roch [fr] phát âm Saint-Roch bình chọn
12/04/2011 St. Simon [fr] phát âm St. Simon bình chọn
12/04/2011 Assouline [fr] phát âm Assouline bình chọn
11/04/2011 sortant [fr] phát âm sortant bình chọn
11/04/2011 Alphaville [fr] phát âm Alphaville bình chọn
11/04/2011 Laurent Gbagbo [fr] phát âm Laurent Gbagbo bình chọn
11/04/2011 ambitieusement [fr] phát âm ambitieusement bình chọn
11/04/2011 dixit [fr] phát âm dixit bình chọn
11/04/2011 sans domicile fixe [fr] phát âm sans domicile fixe bình chọn
12/11/2010 Hernu [fr] phát âm Hernu bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Web: http://zucchinimann.blogspot.com

Liên hệ ZucchiniMann


Thống kê thành viên

Phát âm: 232 (39 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 26

Bình chọn: 41 bình chọn

Số lần xem trang: 16.444


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.775

Vị thứ theo phát âm: 997