Những từ đã phát âm của ZucchiniMann trong Forvo Trang 4.

Thành viên: ZucchiniMann Đăng ký phát âm của ZucchiniMann

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/09/2010 chtarbé [fr] phát âm chtarbé 0 bình chọn
28/09/2010 Louis-Antoine Ranvier [fr] phát âm Louis-Antoine Ranvier 0 bình chọn
24/09/2010 guiboles [fr] phát âm guiboles 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 grippe-sou [fr] phát âm grippe-sou 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 gros mot [fr] phát âm gros mot 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 os à moelle [fr] phát âm os à moelle 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 hussite [fr] phát âm hussite 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 hypertension [fr] phát âm hypertension 0 bình chọn
24/09/2010 hygiène [fr] phát âm hygiène 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 hydrocarbures [fr] phát âm hydrocarbures 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 hydravion [fr] phát âm hydravion 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 hydrate de carbone [fr] phát âm hydrate de carbone 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 huilerie [fr] phát âm huilerie 0 bình chọn
24/09/2010 Houphouët [fr] phát âm Houphouët 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 immigrés [fr] phát âm immigrés 0 bình chọn
24/09/2010 inculpée [fr] phát âm inculpée 0 bình chọn
24/09/2010 immobilière [fr] phát âm immobilière 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 miettes [fr] phát âm miettes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 nonciature [fr] phát âm nonciature 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 Naplouse [fr] phát âm Naplouse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 noms [fr] phát âm noms 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 métalliques [fr] phát âm métalliques 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 sociolinguistique [fr] phát âm sociolinguistique 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2010 éventualité [fr] phát âm éventualité 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/09/2010 Le culte du moi [fr] phát âm Le culte du moi 0 bình chọn
22/09/2010 Levallois [fr] phát âm Levallois 0 bình chọn
22/09/2010 casanier [fr] phát âm casanier 0 bình chọn
22/09/2010 flaubertien [fr] phát âm flaubertien 0 bình chọn
22/09/2010 Boulette d'Avesnes [fr] phát âm Boulette d'Avesnes 0 bình chọn
22/09/2010 amour-propre [fr] phát âm amour-propre 3 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ ZucchiniMann


Thống kê thành viên

Phát âm: 231 (45 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 29

Bình chọn: 48 bình chọn

Số lần xem trang: 24.441


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.148

Vị thứ theo phát âm: 1.225