Những từ đã phát âm của ZucchiniMann trong Forvo Trang 5.

Thành viên: ZucchiniMann Đăng ký phát âm của ZucchiniMann

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/09/2010 coupable [fr] phát âm coupable bình chọn
20/09/2010 appellent [fr] phát âm appellent bình chọn
20/09/2010 Saint-Barthélémy [fr] phát âm Saint-Barthélémy bình chọn
20/09/2010 ducat [fr] phát âm ducat bình chọn
20/09/2010 La Martinique [fr] phát âm La Martinique bình chọn
20/09/2010 luxuriante [fr] phát âm luxuriante bình chọn
20/09/2010 volley-ball [fr] phát âm volley-ball bình chọn
20/09/2010 caniche [fr] phát âm caniche bình chọn
20/09/2010 feutres [fr] phát âm feutres bình chọn
17/09/2010 pateliner [fr] phát âm pateliner bình chọn
17/09/2010 dévouement [fr] phát âm dévouement bình chọn
16/09/2010 walou [fr] phát âm walou bình chọn
16/09/2010 nounou [fr] phát âm nounou 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2010 peau-rouge [fr] phát âm peau-rouge bình chọn
16/09/2010 pénétration [fr] phát âm pénétration bình chọn
16/09/2010 non-ingérence [fr] phát âm non-ingérence bình chọn
16/09/2010 non-immixtion [fr] phát âm non-immixtion bình chọn
16/09/2010 neutralité [fr] phát âm neutralité bình chọn
16/09/2010 Vigouroux [fr] phát âm Vigouroux bình chọn
16/09/2010 norme [fr] phát âm norme bình chọn
16/09/2010 Léon Charles Thévenin [fr] phát âm Léon Charles Thévenin bình chọn
15/09/2010 l'examinateur [fr] phát âm l'examinateur bình chọn
15/09/2010 bouche d'égout [fr] phát âm bouche d'égout bình chọn
15/09/2010 Titus et Bérénice [fr] phát âm Titus et Bérénice bình chọn
15/09/2010 Thévenin [fr] phát âm Thévenin bình chọn
15/09/2010 rescapé [fr] phát âm rescapé bình chọn
15/09/2010 David Émile Durkheim [fr] phát âm David Émile Durkheim bình chọn
15/09/2010 les oiseaux [fr] phát âm les oiseaux bình chọn
14/09/2010 néant [fr] phát âm néant bình chọn
14/09/2010 navale [fr] phát âm navale bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Web: http://zucchinimann.blogspot.com

Liên hệ ZucchiniMann


Thống kê thành viên

Phát âm: 232 (39 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 26

Bình chọn: 41 bình chọn

Số lần xem trang: 16.561


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.783

Vị thứ theo phát âm: 997