Những từ đã phát âm của ZucchiniMann trong Forvo Trang 5.

Thành viên: ZucchiniMann Đăng ký phát âm của ZucchiniMann

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/09/2010 coupable [fr] phát âm coupable 0 bình chọn
20/09/2010 appellent [fr] phát âm appellent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/09/2010 Saint-Barthélémy [fr] phát âm Saint-Barthélémy 0 bình chọn
20/09/2010 ducat [fr] phát âm ducat 0 bình chọn
20/09/2010 La Martinique [fr] phát âm La Martinique 0 bình chọn
20/09/2010 luxuriante [fr] phát âm luxuriante 0 bình chọn
20/09/2010 volley-ball [fr] phát âm volley-ball 0 bình chọn
20/09/2010 caniche [fr] phát âm caniche 0 bình chọn
20/09/2010 feutres [fr] phát âm feutres 0 bình chọn
17/09/2010 pateliner [fr] phát âm pateliner 0 bình chọn
17/09/2010 dévouement [fr] phát âm dévouement 0 bình chọn
16/09/2010 walou [fr] phát âm walou 0 bình chọn
16/09/2010 nounou [fr] phát âm nounou 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2010 peau-rouge [fr] phát âm peau-rouge 0 bình chọn
16/09/2010 pénétration [fr] phát âm pénétration 0 bình chọn
16/09/2010 non-ingérence [fr] phát âm non-ingérence 0 bình chọn
16/09/2010 non-immixtion [fr] phát âm non-immixtion 0 bình chọn
16/09/2010 neutralité [fr] phát âm neutralité 0 bình chọn
16/09/2010 Vigouroux [fr] phát âm Vigouroux 0 bình chọn
16/09/2010 norme [fr] phát âm norme 0 bình chọn
16/09/2010 Léon Charles Thévenin [fr] phát âm Léon Charles Thévenin 0 bình chọn
15/09/2010 l'examinateur [fr] phát âm l'examinateur 0 bình chọn
15/09/2010 bouche d'égout [fr] phát âm bouche d'égout 0 bình chọn
15/09/2010 Titus et Bérénice [fr] phát âm Titus et Bérénice 0 bình chọn
15/09/2010 Thévenin [fr] phát âm Thévenin 0 bình chọn
15/09/2010 rescapé [fr] phát âm rescapé 0 bình chọn
15/09/2010 David Émile Durkheim [fr] phát âm David Émile Durkheim 0 bình chọn
15/09/2010 les oiseaux [fr] phát âm les oiseaux 0 bình chọn
14/09/2010 néant [fr] phát âm néant 0 bình chọn
14/09/2010 navale [fr] phát âm navale 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ ZucchiniMann


Thống kê thành viên

Phát âm: 231 (45 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 29

Bình chọn: 48 bình chọn

Số lần xem trang: 24.358


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.150

Vị thứ theo phát âm: 1.225