Những từ đã phát âm của ZucchiniMann trong Forvo Trang 7.

Thành viên: ZucchiniMann Đăng ký phát âm của ZucchiniMann

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/09/2010 policière [fr] phát âm policière bình chọn
08/09/2010 parité [fr] phát âm parité bình chọn
08/09/2010 casse-tête [fr] phát âm casse-tête bình chọn
08/09/2010 montagnes russes [fr] phát âm montagnes russes bình chọn
08/09/2010 mésaventure [fr] phát âm mésaventure bình chọn
08/09/2010 payait [fr] phát âm payait bình chọn
08/09/2010 payés [fr] phát âm payés bình chọn
08/09/2010 payées [fr] phát âm payées bình chọn
08/09/2010 payée [fr] phát âm payée bình chọn
08/09/2010 participent [fr] phát âm participent bình chọn
08/09/2010 participe [fr] phát âm participe bình chọn
08/09/2010 l'environnement [fr] phát âm l'environnement 1 bình chọn
08/09/2010 Payot [fr] phát âm Payot bình chọn
08/09/2010 Hadès [fr] phát âm Hadès bình chọn
08/09/2010 Poher [fr] phát âm Poher bình chọn
08/09/2010 subjonctif imparfait [fr] phát âm subjonctif imparfait bình chọn
08/09/2010 conditionnel présent [fr] phát âm conditionnel présent bình chọn
08/09/2010 L'homme armé [fr] phát âm L'homme armé bình chọn
02/09/2010 branlant [fr] phát âm branlant bình chọn
30/08/2010 péréquation [fr] phát âm péréquation bình chọn
30/08/2010 perçus [fr] phát âm perçus bình chọn
30/08/2010 perçue [fr] phát âm perçue bình chọn
30/08/2010 perçu [fr] phát âm perçu bình chọn
30/08/2010 pondérer [fr] phát âm pondérer bình chọn
30/08/2010 ponctualité [fr] phát âm ponctualité bình chọn
30/08/2010 polygone [fr] phát âm polygone bình chọn
30/08/2010 Platini [fr] phát âm Platini bình chọn
30/08/2010 plaignante [fr] phát âm plaignante bình chọn
30/08/2010 plaies [fr] phát âm plaies bình chọn
30/08/2010 mutilé [fr] phát âm mutilé bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Web: http://zucchinimann.blogspot.com

Liên hệ ZucchiniMann


Thống kê thành viên

Phát âm: 232 (39 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 26

Bình chọn: 41 bình chọn

Số lần xem trang: 16.483


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.792

Vị thứ theo phát âm: 997