Những từ đã phát âm của _juliette trong Forvo

Thành viên: _juliette Đăng ký phát âm của _juliette

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/08/2012 desapeste [es] phát âm desapeste 0 bình chọn
03/08/2012 Consultora [es] phát âm Consultora 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Colombia

Liên hệ _juliette


Thống kê thành viên

Phát âm: 2

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 2.812


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 28.716