Những từ đã phát âm của _nonentity_ trong Forvo

Thành viên: _nonentity_ Đăng ký phát âm của _nonentity_

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2012 ダッシュ [ja] phát âm ダッシュ -1 bình chọn
06/10/2012 ボリューム [ja] phát âm ボリューム -2 bình chọn
06/10/2012 ホフマン [ja] phát âm ホフマン 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2012 ショッカー [ja] phát âm ショッカー -1 bình chọn
06/10/2012 スケッチ [ja] phát âm スケッチ -1 bình chọn
06/10/2012 ビジュアル [ja] phát âm ビジュアル -1 bình chọn
06/10/2012 シャッフル [ja] phát âm シャッフル -1 bình chọn
06/10/2012 プレビュー [ja] phát âm プレビュー 0 bình chọn
06/10/2012 レキシー [ja] phát âm レキシー 0 bình chọn
06/10/2012 サドル [ja] phát âm サドル 0 bình chọn
10/01/2011 scram [en] phát âm scram 0 bình chọn
10/01/2011 Sir Henry Middleton [en] phát âm Sir Henry Middleton 0 bình chọn
10/01/2011 Walter Brennan [en] phát âm Walter Brennan 0 bình chọn
10/01/2011 subtropical [en] phát âm subtropical 0 bình chọn
10/01/2011 sacrificial [en] phát âm sacrificial 0 bình chọn
10/01/2011 Jeremy Abbott [en] phát âm Jeremy Abbott 0 bình chọn
10/01/2011 Tests [en] phát âm Tests 1 bình chọn
10/01/2011 sized [en] phát âm sized 0 bình chọn
10/01/2011 emulated [en] phát âm emulated 0 bình chọn
10/01/2011 smoothly [en] phát âm smoothly 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2011 third party [en] phát âm third party 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2011 previews [en] phát âm previews 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2011 funnier [en] phát âm funnier 0 bình chọn
10/01/2011 collided [en] phát âm collided 0 bình chọn
10/01/2011 buzzes [en] phát âm buzzes 0 bình chọn
10/01/2011 lunkhead [en] phát âm lunkhead 0 bình chọn
10/01/2011 softened [en] phát âm softened 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Live in the United States. Speak English. Pronounce Spanish well. Learning Japanese. Will learn Korean, Swedish, and Diné hopefully, as well.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ _nonentity_


Thống kê thành viên

Phát âm: 27 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 4.420


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 7.347