Những từ đã phát âm của a44275 trong Forvo

Thành viên: a44275 Đăng ký phát âm của a44275

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/01/2012 鸡毛菜 [wuu] phát âm 鸡毛菜 0 bình chọn
25/01/2012 绿豆芽 [zh] phát âm 绿豆芽 0 bình chọn
25/01/2012 脐橙 [wuu] phát âm 脐橙 0 bình chọn
25/01/2012 龙眼 [wuu] phát âm 龙眼 0 bình chọn
25/01/2012 龙眼 [zh] phát âm 龙眼 0 bình chọn
25/01/2012 贡梨 [wuu] phát âm 贡梨 0 bình chọn
25/01/2012 橙子 [wuu] phát âm 橙子 0 bình chọn
25/01/2012 柚子 [wuu] phát âm 柚子 0 bình chọn
25/01/2012 山楂 [wuu] phát âm 山楂 0 bình chọn
25/01/2012 红富士 [wuu] phát âm 红富士 0 bình chọn
25/01/2012 甜芦粟 [wuu] phát âm 甜芦粟 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2012 西瓜 [wuu] phát âm 西瓜 0 bình chọn
25/01/2012 水蜜桃 [wuu] phát âm 水蜜桃 0 bình chọn
25/01/2012 甜瓜 [wuu] phát âm 甜瓜 0 bình chọn
25/01/2012 梯子 [wuu] phát âm 梯子 0 bình chọn
25/01/2012 鸭梨 [wuu] phát âm 鸭梨 0 bình chọn
25/01/2012 桔子 [wuu] phát âm 桔子 0 bình chọn
25/01/2012 生梨 [wuu] phát âm 生梨 0 bình chọn
25/01/2012 砀山梨 [wuu] phát âm 砀山梨 0 bình chọn
25/01/2012 西柚 [wuu] phát âm 西柚 0 bình chọn
25/01/2012 祝你好运 [wuu] phát âm 祝你好运 0 bình chọn
25/01/2012 草莓 [wuu] phát âm 草莓 0 bình chọn
25/01/2012 白萝卜 [wuu] phát âm 白萝卜 0 bình chọn
13/12/2011 猕猴桃 [wuu] phát âm 猕猴桃 0 bình chọn
13/12/2011 冬瓜 [wuu] phát âm 冬瓜 0 bình chọn
13/12/2011 沙糖桔 [wuu] phát âm 沙糖桔 0 bình chọn
04/12/2011 花鲢 [wuu] phát âm 花鲢 0 bình chọn
04/12/2011 小黄鱼 [wuu] phát âm 小黄鱼 0 bình chọn
04/12/2011 白鲢 [wuu] phát âm 白鲢 0 bình chọn
04/12/2011 饺子 [wuu] phát âm 饺子 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Trung Quốc

Liên hệ a44275


Thống kê thành viên

Phát âm: 258 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 245

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 38.330


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 723

Vị thứ theo phát âm: 1.124