Những từ đã phát âm của achmo trong Forvo

Thành viên: achmo Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của achmo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2013 הר פוג'י [he] phát âm הר פוג'י bình chọn
04/08/2013 עיפה [he] phát âm עיפה bình chọn
03/08/2013 נשרף [he] phát âm נשרף 1 bình chọn
18/06/2013 שואלת [he] phát âm שואלת bình chọn
04/09/2012 אתן (עתיד ראשון יחיד) [he] phát âm אתן (עתיד ראשון יחיד) 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2012 ניתן (עתיד ראשון רבים) [he] phát âm ניתן (עתיד ראשון רבים) bình chọn
04/09/2012 תיתני [he] phát âm תיתני bình chọn
04/09/2012 תיתן [he] phát âm תיתן bình chọn
04/09/2012 ייתן [he] phát âm ייתן bình chọn
04/09/2012 תיתנו [he] phát âm תיתנו bình chọn
04/09/2012 ייתנו [he] phát âm ייתנו bình chọn
04/09/2012 תיתנה [he] phát âm תיתנה bình chọn
04/09/2012 תקבלנה [he] phát âm תקבלנה bình chọn
04/09/2012 תלכי [he] phát âm תלכי bình chọn
04/09/2012 תלך [he] phát âm תלך bình chọn
04/09/2012 ילך [he] phát âm ילך bình chọn
04/09/2012 תלכו [he] phát âm תלכו bình chọn
04/09/2012 נלך [he] phát âm נלך bình chọn
04/09/2012 ילכו [he] phát âm ילכו bình chọn
04/09/2012 תלכנה [he] phát âm תלכנה bình chọn
04/09/2012 אלך [he] phát âm אלך bình chọn
08/07/2012 ספציפית [he] phát âm ספציפית bình chọn
08/07/2012 קָלַשׁ [he] phát âm קָלַשׁ bình chọn
08/07/2012 עִשֵּׁשׁ [he] phát âm עִשֵּׁשׁ bình chọn
08/07/2012 פִּלֵּט [he] phát âm פִּלֵּט bình chọn
08/07/2012 בחנות [he] phát âm בחנות bình chọn
08/07/2012 משפחת [he] phát âm משפחת bình chọn
08/07/2012 לתקן [he] phát âm לתקן bình chọn
08/07/2012 יתקן [he] phát âm יתקן bình chọn
08/07/2012 שיתקן [he] phát âm שיתקן bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

An English-to-Hebrew literary translator.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Israel

Web: http://www.achmon.com

Liên hệ achmo


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.915 (241 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 73

Bình chọn: 245 bình chọn

Số lần xem trang: 48.522


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.368

Vị thứ theo phát âm: 150