Những từ đã phát âm của adelasa trong Forvo

Thành viên: adelasa Đăng ký phát âm của adelasa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/11/2010 atrevida [es] phát âm atrevida 0 bình chọn
06/11/2010 lacklustre [en] phát âm lacklustre 0 bình chọn
06/11/2010 centrefold [en] phát âm centrefold 0 bình chọn
06/11/2010 blow dry [en] phát âm blow dry 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/11/2010 birthmark [en] phát âm birthmark 0 bình chọn
06/11/2010 disdainfully [en] phát âm disdainfully 0 bình chọn
17/08/2010 prying [en] phát âm prying 0 bình chọn
17/08/2010 dreamily [en] phát âm dreamily 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 bounded [en] phát âm bounded 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 murmured [en] phát âm murmured 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 coarseness [en] phát âm coarseness 0 bình chọn
17/08/2010 vulgarity [en] phát âm vulgarity 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 hollow-cheeked [en] phát âm hollow-cheeked 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 bare-headed [en] phát âm bare-headed 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 loveliness [en] phát âm loveliness 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 refusals [en] phát âm refusals 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 charitably [en] phát âm charitably 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 puritanical [en] phát âm puritanical 0 bình chọn
17/08/2010 unspotted [en] phát âm unspotted 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 subtleties [en] phát âm subtleties 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 dearest [en] phát âm dearest 0 bình chọn
17/08/2010 fastidiously [en] phát âm fastidiously 0 bình chọn
17/08/2010 academicians [en] phát âm academicians 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 poaching [en] phát âm poaching 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 audibly [en] phát âm audibly 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 inaudibly [en] phát âm inaudibly 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 stirred [en] phát âm stirred 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 ribbons [en] phát âm ribbons 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 love affair [en] phát âm love affair 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 surrendering [en] phát âm surrendering 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ adelasa


Thống kê thành viên

Phát âm: 113 (64 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 93 bình chọn

Số lần xem trang: 41.790


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12.945

Vị thứ theo phát âm: 2.300