Những từ đã phát âm của adelasa trong Forvo Trang 2.

Thành viên: adelasa Đăng ký phát âm của adelasa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/08/2010 beast [en] phát âm beast -1 bình chọn
17/08/2010 weatherproof [en] phát âm weatherproof 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 missionary [en] phát âm missionary 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 anal [en] phát âm anal 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 vibrator [en] phát âm vibrator 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 dildo [en] phát âm dildo 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 G-spot [en] phát âm G-spot 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 guilty pleasure [en] phát âm guilty pleasure 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 pleasure [en] phát âm pleasure 4 bình chọn
17/08/2010 lick [en] phát âm lick 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 dripped [en] phát âm dripped 0 bình chọn
17/08/2010 sex [en] phát âm sex 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 handcuffs [en] phát âm handcuffs 1 bình chọn
17/08/2010 glamorpuss [en] phát âm glamorpuss 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 crapper [en] phát âm crapper 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 pimp [en] phát âm pimp 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 gimme [en] phát âm gimme 2 bình chọn
17/08/2010 reallocate [en] phát âm reallocate 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 puss [en] phát âm puss 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 hanky-panky [en] phát âm hanky-panky 0 bình chọn
17/08/2010 rubber [en] phát âm rubber 1 bình chọn
17/08/2010 booty [en] phát âm booty 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 apple bottom [en] phát âm apple bottom 1 bình chọn
17/08/2010 smooch [en] phát âm smooch 0 bình chọn
17/08/2010 upskirt [en] phát âm upskirt 1 bình chọn
17/08/2010 suck [en] phát âm suck 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 sucks [en] phát âm sucks 0 bình chọn
17/08/2010 69 [en] phát âm 69 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 cake-hole [en] phát âm cake-hole 1 bình chọn
17/08/2010 douche bag [en] phát âm douche bag 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ adelasa


Thống kê thành viên

Phát âm: 113 (64 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 93 bình chọn

Số lần xem trang: 42.754


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 15.107

Vị thứ theo phát âm: 2.330