Những từ đã phát âm của adelasa trong Forvo Trang 2.

Thành viên: adelasa Đăng ký phát âm của adelasa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/08/2010 stirred [en] phát âm stirred 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 ribbons [en] phát âm ribbons 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 love affair [en] phát âm love affair 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 surrendering [en] phát âm surrendering 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 beast [en] phát âm beast 0 bình chọn
17/08/2010 flitted [en] phát âm flitted 0 bình chọn
17/08/2010 tight [en] phát âm tight -1 bình chọn
17/08/2010 weatherproof [en] phát âm weatherproof 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 mischievous [en] phát âm mischievous 0 bình chọn
17/08/2010 go fuck yourself [en] phát âm go fuck yourself 27 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 missionary [en] phát âm missionary 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 anal [en] phát âm anal 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 vibrator [en] phát âm vibrator 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 dildo [en] phát âm dildo 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 G-spot [en] phát âm G-spot 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 guilty pleasure [en] phát âm guilty pleasure 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 pleasure [en] phát âm pleasure 4 bình chọn
17/08/2010 lick [en] phát âm lick 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 dripped [en] phát âm dripped 0 bình chọn
17/08/2010 doggy style [en] phát âm doggy style 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 sex [en] phát âm sex 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 handcuffs [en] phát âm handcuffs 1 bình chọn
17/08/2010 glamorpuss [en] phát âm glamorpuss 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 crapper [en] phát âm crapper 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 pimp [en] phát âm pimp 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 gimme [en] phát âm gimme 2 bình chọn
17/08/2010 reallocate [en] phát âm reallocate 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 puss [en] phát âm puss 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 hanky-panky [en] phát âm hanky-panky 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 rubber [en] phát âm rubber 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ adelasa


Thống kê thành viên

Phát âm: 129 (75 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 102 bình chọn

Số lần xem trang: 36.104


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.333

Vị thứ theo phát âm: 1.892