Những từ đã phát âm của adelasa trong Forvo Trang 4.

Thành viên: adelasa Đăng ký phát âm của adelasa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/08/2010 bootylicious [en] phát âm bootylicious 1 bình chọn
17/08/2010 clit [en] phát âm clit 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 booty call [en] phát âm booty call 1 bình chọn
17/08/2010 weirdo [en] phát âm weirdo 1 bình chọn
17/08/2010 tied up [en] phát âm tied up 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 homonym [en] phát âm homonym 0 bình chọn
17/08/2010 epiphanic [en] phát âm epiphanic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 colicky [en] phát âm colicky 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 unwatchable [en] phát âm unwatchable 0 bình chọn
17/08/2010 absurdism [en] phát âm absurdism 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 contemplating [en] phát âm contemplating 0 bình chọn
17/08/2010 flamingos [en] phát âm flamingos 0 bình chọn
17/08/2010 tying [en] phát âm tying 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 unconventionality [en] phát âm unconventionality 0 bình chọn
17/08/2010 originality [en] phát âm originality 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 faulted [en] phát âm faulted 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 misfires [en] phát âm misfires 0 bình chọn
17/08/2010 unsettling [en] phát âm unsettling 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 unholy [en] phát âm unholy 0 bình chọn
17/08/2010 chiodos [en] phát âm chiodos 0 bình chọn
17/08/2010 Muslim [en] phát âm Muslim 0 bình chọn
17/08/2010 disadvantageously [en] phát âm disadvantageously 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 Eurovision [en] phát âm Eurovision 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ adelasa


Thống kê thành viên

Phát âm: 113 (64 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 93 bình chọn

Số lần xem trang: 42.056


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 14.825

Vị thứ theo phát âm: 2.300