Những từ đã phát âm của adelasa trong Forvo Trang 5.

Thành viên: adelasa Đăng ký phát âm của adelasa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/08/2010 unsettling [en] phát âm unsettling 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 unholy [en] phát âm unholy 0 bình chọn
17/08/2010 Chula Vista [en] phát âm Chula Vista -1 bình chọn
17/08/2010 Quogue [en] phát âm Quogue 0 bình chọn
17/08/2010 chiodos [en] phát âm chiodos 0 bình chọn
17/08/2010 Muslim [en] phát âm Muslim 0 bình chọn
17/08/2010 Seville [en] phát âm Seville -2 bình chọn
17/08/2010 disadvantageously [en] phát âm disadvantageously 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 Eurovision [en] phát âm Eurovision 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ adelasa


Thống kê thành viên

Phát âm: 129 (75 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 102 bình chọn

Số lần xem trang: 36.230


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11.727

Vị thứ theo phát âm: 1.892