Những từ đã phát âm của adodge trong Forvo

Thành viên: adodge Đăng ký phát âm của adodge

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2008 faeces [en] phát âm faeces bình chọn
04/04/2008 DRADIS [en] phát âm DRADIS bình chọn
04/04/2008 frack [en] phát âm frack bình chọn
04/04/2008 Zune [en] phát âm Zune bình chọn
04/04/2008 extravaganza [en] phát âm extravaganza 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 philanthropic [en] phát âm philanthropic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 URL [en] phát âm URL 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 mysql [en] phát âm mysql 0 bình chọn
04/04/2008 gui [en] phát âm gui 1 bình chọn
04/04/2008 subtle [en] phát âm subtle 2 bình chọn
04/04/2008 cognition [en] phát âm cognition bình chọn
04/04/2008 phenylalanine [en] phát âm phenylalanine 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 murder [en] phát âm murder 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 omnipotent [en] phát âm omnipotent 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 viscous [en] phát âm viscous bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Web: http://alexdodge.net

Liên hệ adodge


Thống kê thành viên

Phát âm: 15 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 5.535


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.402

Vị thứ theo phát âm: 8.893