Những từ đã phát âm của adodge trong Forvo

Thành viên: adodge Đăng ký phát âm của adodge

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2008 faeces [en] phát âm faeces -1 bình chọn
04/04/2008 DRADIS [en] phát âm DRADIS 0 bình chọn
04/04/2008 frack [en] phát âm frack 0 bình chọn
04/04/2008 Zune [en] phát âm Zune 0 bình chọn
04/04/2008 extravaganza [en] phát âm extravaganza 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 philanthropic [en] phát âm philanthropic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 URL [en] phát âm URL 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 mysql [en] phát âm mysql 1 bình chọn
04/04/2008 gui [en] phát âm gui 1 bình chọn
04/04/2008 subtle [en] phát âm subtle 4 bình chọn
04/04/2008 cognition [en] phát âm cognition 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 phenylalanine [en] phát âm phenylalanine 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 murder [en] phát âm murder 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 omnipotent [en] phát âm omnipotent 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 viscous [en] phát âm viscous 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ adodge


Thống kê thành viên

Phát âm: 15 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 8.160


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.654

Vị thứ theo phát âm: 10.849