Những từ đã phát âm của aidar7 trong Forvo

Thành viên: aidar7 Đăng ký phát âm của aidar7

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/12/2012 Ойыншы [kk] phát âm Ойыншы bình chọn
31/12/2012 Сұрақ-жауап [kk] phát âm Сұрақ-жауап bình chọn
31/12/2012 Жауап [kk] phát âm Жауап bình chọn
31/12/2012 Сұрақ [kk] phát âm Сұрақ bình chọn
31/12/2012 Жексенбі [kk] phát âm Жексенбі bình chọn
31/12/2012 Сейсенбі [kk] phát âm Сейсенбі bình chọn
31/12/2012 Дүйсенбі [kk] phát âm Дүйсенбі bình chọn
31/12/2012 ақпан [kk] phát âm ақпан bình chọn
31/12/2012 terek [kk] phát âm terek bình chọn
31/12/2012 қашан [kk] phát âm қашан bình chọn
31/12/2012 Құлсары [kk] phát âm Құлсары bình chọn
31/12/2012 көл [kk] phát âm көл bình chọn
30/12/2012 Ақтау [kk] phát âm Ақтау bình chọn
30/12/2012 Бейнеу [kk] phát âm Бейнеу bình chọn
30/12/2012 Астана [kk] phát âm Астана bình chọn
30/12/2012 Тараз [kk] phát âm Тараз bình chọn
30/12/2012 Алматы [kk] phát âm Алматы bình chọn
30/12/2012 Леңгір [kk] phát âm Леңгір bình chọn
30/12/2012 алға [kk] phát âm алға bình chọn
30/12/2012 Жайық [kk] phát âm Жайық bình chọn
30/12/2012 Оңтүстік [kk] phát âm Оңтүстік bình chọn
30/12/2012 Оңтүстік Қазақстан [kk] phát âm Оңтүстік Қазақстан bình chọn
30/12/2012 Қазақстан [kk] phát âm Қазақстан bình chọn
30/12/2012 сынып [kk] phát âm сынып bình chọn
30/12/2012 Кентау [kk] phát âm Кентау bình chọn
30/12/2012 Көкшетау [kk] phát âm Көкшетау bình chọn
30/12/2012 Үштөбе [kk] phát âm Үштөбе bình chọn
30/12/2012 Арал [kk] phát âm Арал bình chọn
30/12/2012 Талғар [kk] phát âm Талғар bình chọn
30/12/2012 Шелек [kk] phát âm Шелек bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Kazakhstan

Liên hệ aidar7


Thống kê thành viên

Phát âm: 55

Từ đã thêm: 7

Số lần xem trang: 2.314


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.575

Vị thứ theo phát âm: 3.398