Những từ đã phát âm của aidar7 trong Forvo

Thành viên: aidar7 Đăng ký phát âm của aidar7

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2014 Ғаламтор [kk] phát âm Ғаламтор 0 bình chọn
31/12/2012 Ойыншы [kk] phát âm Ойыншы 0 bình chọn
31/12/2012 Сұрақ-жауап [kk] phát âm Сұрақ-жауап 0 bình chọn
31/12/2012 Жауап [kk] phát âm Жауап 0 bình chọn
31/12/2012 Сұрақ [kk] phát âm Сұрақ 0 bình chọn
31/12/2012 Жексенбі [kk] phát âm Жексенбі 0 bình chọn
31/12/2012 Сейсенбі [kk] phát âm Сейсенбі 0 bình chọn
31/12/2012 Дүйсенбі [kk] phát âm Дүйсенбі 0 bình chọn
31/12/2012 ақпан [kk] phát âm ақпан 0 bình chọn
31/12/2012 terek [kk] phát âm terek 0 bình chọn
31/12/2012 қашан [kk] phát âm қашан 0 bình chọn
31/12/2012 Құлсары [kk] phát âm Құлсары 0 bình chọn
31/12/2012 көл [kk] phát âm көл 0 bình chọn
30/12/2012 Ақтау [kk] phát âm Ақтау 0 bình chọn
30/12/2012 Бейнеу [kk] phát âm Бейнеу 0 bình chọn
30/12/2012 Астана [kk] phát âm Астана 0 bình chọn
30/12/2012 Тараз [kk] phát âm Тараз 0 bình chọn
30/12/2012 Алматы [kk] phát âm Алматы 0 bình chọn
30/12/2012 Леңгір [kk] phát âm Леңгір 0 bình chọn
30/12/2012 алға [kk] phát âm алға 0 bình chọn
30/12/2012 Жайық [kk] phát âm Жайық 0 bình chọn
30/12/2012 Оңтүстік [kk] phát âm Оңтүстік 0 bình chọn
30/12/2012 Оңтүстік Қазақстан [kk] phát âm Оңтүстік Қазақстан 0 bình chọn
30/12/2012 Қазақстан [kk] phát âm Қазақстан 0 bình chọn
30/12/2012 сынып [kk] phát âm сынып 0 bình chọn
30/12/2012 Кентау [kk] phát âm Кентау 0 bình chọn
30/12/2012 Көкшетау [kk] phát âm Көкшетау 0 bình chọn
30/12/2012 Үштөбе [kk] phát âm Үштөбе 0 bình chọn
30/12/2012 Арал [kk] phát âm Арал 0 bình chọn
30/12/2012 Талғар [kk] phát âm Талғар 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Kazakhstan

Liên hệ aidar7


Thống kê thành viên

Phát âm: 56

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 4.740


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.696

Vị thứ theo phát âm: 4.056