Những từ đã thêm để phát âm của aiprt trong Forvo

Thành viên: aiprt Đăng ký phát âm của aiprt

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
31/12/2010 Polyurie [fr] phát âm Polyurie Của Kenji75018
31/12/2010 magnétite [fr] phát âm magnétite 0 bình chọn
31/12/2010 insurrectionnel [fr] phát âm insurrectionnel 0 bình chọn
31/12/2010 instantanée [fr] phát âm instantanée 0 bình chọn
31/12/2010 instigateur [fr] phát âm instigateur 0 bình chọn
31/12/2010 instigatrice [fr] phát âm instigatrice 0 bình chọn
31/12/2010 instiguer [fr] phát âm instiguer 0 bình chọn
31/12/2010 instinctif [fr] phát âm instinctif 0 bình chọn
31/12/2010 instinctive [fr] phát âm instinctive 0 bình chọn
31/12/2010 instinctuel [fr] phát âm instinctuel 0 bình chọn
31/12/2010 institutionnaliser [fr] phát âm institutionnaliser 0 bình chọn
31/12/2010 institutionnel [fr] phát âm institutionnel 0 bình chọn
31/12/2010 institutionnellement [fr] phát âm institutionnellement 0 bình chọn
31/12/2010 instructif [fr] phát âm instructif 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/12/2010 instructive [fr] phát âm instructive 0 bình chọn
31/12/2010 instrumenter [fr] phát âm instrumenter 0 bình chọn
31/12/2010 instrumentaliser [fr] phát âm instrumentaliser 0 bình chọn
31/12/2010 insuffisante [fr] phát âm insuffisante 0 bình chọn
31/12/2010 insuffisance [fr] phát âm insuffisance 0 bình chọn
31/12/2010 insularité [fr] phát âm insularité 0 bình chọn
31/12/2010 insulte [fr] phát âm insulte 0 bình chọn
31/12/2010 insultant [fr] phát âm insultant 0 bình chọn
31/12/2010 insultante [fr] phát âm insultante 0 bình chọn
31/12/2010 insupporter [fr] phát âm insupporter 0 bình chọn
31/12/2010 insignifiant [fr] phát âm insignifiant 0 bình chọn
31/12/2010 insinuer [fr] phát âm insinuer 0 bình chọn
31/12/2010 insinuation [fr] phát âm insinuation 0 bình chọn
31/12/2010 insipide [fr] phát âm insipide 0 bình chọn
31/12/2010 insistant [fr] phát âm insistant 0 bình chọn
31/12/2010 insister [fr] phát âm insister 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ aiprt


Thống kê thành viên

Phát âm: 11.760 (994 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 13.960

Bình chọn: 1.130 bình chọn

Số lần xem trang: 296.236


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 32

Vị thứ theo phát âm: 32