Những từ đã thêm để phát âm của aiprt trong Forvo

Thành viên: aiprt Đăng ký phát âm của aiprt

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
31/12/2010 Polyurie [fr] phát âm Polyurie Của Kenji75018
31/12/2010 magnétite [fr] phát âm magnétite 0 bình chọn
31/12/2010 insurrectionnel [fr] phát âm insurrectionnel 0 bình chọn
31/12/2010 insupporter [fr] phát âm insupporter 0 bình chọn
31/12/2010 insultante [fr] phát âm insultante 0 bình chọn
31/12/2010 insultant [fr] phát âm insultant 0 bình chọn
31/12/2010 insulte [fr] phát âm insulte 0 bình chọn
31/12/2010 insularité [fr] phát âm insularité 0 bình chọn
31/12/2010 insuffisance [fr] phát âm insuffisance 0 bình chọn
31/12/2010 insuffisante [fr] phát âm insuffisante 0 bình chọn
31/12/2010 instrumentaliser [fr] phát âm instrumentaliser 0 bình chọn
31/12/2010 instrumenter [fr] phát âm instrumenter 0 bình chọn
31/12/2010 instructive [fr] phát âm instructive 0 bình chọn
31/12/2010 instructif [fr] phát âm instructif 0 bình chọn
31/12/2010 institutionnellement [fr] phát âm institutionnellement 0 bình chọn
31/12/2010 institutionnel [fr] phát âm institutionnel 0 bình chọn
31/12/2010 institutionnaliser [fr] phát âm institutionnaliser 0 bình chọn
31/12/2010 instinctuel [fr] phát âm instinctuel 0 bình chọn
31/12/2010 instinctive [fr] phát âm instinctive 0 bình chọn
31/12/2010 instinctif [fr] phát âm instinctif 0 bình chọn
31/12/2010 instiguer [fr] phát âm instiguer 0 bình chọn
31/12/2010 instigatrice [fr] phát âm instigatrice 0 bình chọn
31/12/2010 instigateur [fr] phát âm instigateur 0 bình chọn
31/12/2010 instantanée [fr] phát âm instantanée 0 bình chọn
31/12/2010 instancier [fr] phát âm instancier 0 bình chọn
31/12/2010 instanciation [fr] phát âm instanciation 0 bình chọn
31/12/2010 instance [fr] phát âm instance 0 bình chọn
31/12/2010 installatrice [fr] phát âm installatrice 0 bình chọn
31/12/2010 instabilité [fr] phát âm instabilité 0 bình chọn
31/12/2010 instable [fr] phát âm instable 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ aiprt


Thống kê thành viên

Phát âm: 11.760 (941 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 13.960

Bình chọn: 1.066 bình chọn

Số lần xem trang: 257.679


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 30

Vị thứ theo phát âm: 30