Những từ đã phát âm của airess trong Forvo

Thành viên: airess Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của airess

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/08/2013 Löschwasserrückhaltung [de] phát âm Löschwasserrückhaltung bình chọn
09/08/2013 Dworzak [de] phát âm Dworzak 1 bình chọn
09/08/2013 Schmidtpott [de] phát âm Schmidtpott bình chọn
09/08/2013 Geislingen an der Steige [de] phát âm Geislingen an der Steige bình chọn
09/08/2013 Mordhorst [de] phát âm Mordhorst bình chọn
09/08/2013 Seegenschmiedt [de] phát âm Seegenschmiedt bình chọn
09/08/2013 Walddörfer [de] phát âm Walddörfer bình chọn
09/08/2013 Ruchgras [de] phát âm Ruchgras bình chọn
09/08/2013 Ackerruchgras [de] phát âm Ackerruchgras bình chọn
09/08/2013 Archenmuschel [de] phát âm Archenmuschel bình chọn
09/08/2013 Exzellenzgerangel [de] phát âm Exzellenzgerangel bình chọn
09/08/2013 Wendelmuth [de] phát âm Wendelmuth bình chọn
09/08/2013 Töpfner [de] phát âm Töpfner bình chọn
09/08/2013 Ökologiethema [de] phát âm Ökologiethema bình chọn
09/08/2013 Wachstumsfrage [de] phát âm Wachstumsfrage bình chọn
09/08/2013 Ökologiefrage [de] phát âm Ökologiefrage bình chọn
09/08/2013 Rohstoffgarten [de] phát âm Rohstoffgarten bình chọn
09/08/2013 Berglauch [de] phát âm Berglauch bình chọn
09/08/2013 Sensendüwel [de] phát âm Sensendüwel bình chọn
09/08/2013 Wüstenlilie [de] phát âm Wüstenlilie bình chọn
09/08/2013 Ockerseestern [de] phát âm Ockerseestern bình chọn
09/08/2013 Blasenschötchen [de] phát âm Blasenschötchen bình chọn
09/08/2013 Eichenprachtkäfer [de] phát âm Eichenprachtkäfer bình chọn
09/08/2013 Spierstrauchblattlaus [de] phát âm Spierstrauchblattlaus bình chọn
09/08/2013 Zitrusblattlaus [de] phát âm Zitrusblattlaus bình chọn
09/08/2013 Johanniseidechse [de] phát âm Johanniseidechse bình chọn
09/08/2013 Holunderblattlaus [de] phát âm Holunderblattlaus bình chọn
09/08/2013 Alltagswahrnehmung [de] phát âm Alltagswahrnehmung bình chọn
09/08/2013 Ressourcenfrage [de] phát âm Ressourcenfrage bình chọn
09/08/2013 Klimaproblematik [de] phát âm Klimaproblematik bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ airess


Thống kê thành viên

Phát âm: 361 (16 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 17 bình chọn

Số lần xem trang: 14.369


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.846

Vị thứ theo phát âm: 682