Những từ đã phát âm của ale159 trong Forvo

Thành viên: ale159 Đăng ký phát âm của ale159

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/09/2011 thai [en] phát âm thai 0 bình chọn
10/09/2011 aguaçu [pt] phát âm aguaçu 0 bình chọn
10/09/2011 retaco [pt] phát âm retaco 0 bình chọn
10/09/2011 acupalpo [pt] phát âm acupalpo 0 bình chọn
10/09/2011 ambiguação [pt] phát âm ambiguação 0 bình chọn
10/09/2011 mergulhagem [pt] phát âm mergulhagem 0 bình chọn
10/09/2011 espírito de nível [pt] phát âm espírito de nível 0 bình chọn
10/09/2011 exagitado [pt] phát âm exagitado 0 bình chọn
31/08/2011 ensaiamento [pt] phát âm ensaiamento 0 bình chọn
30/08/2011 Malawi [pt] phát âm Malawi 0 bình chọn
30/08/2011 desatualidade [pt] phát âm desatualidade 0 bình chọn
30/08/2011 laranja china [pt] phát âm laranja china 0 bình chọn
30/08/2011 aglótico [pt] phát âm aglótico 0 bình chọn
30/08/2011 alfabetado [pt] phát âm alfabetado 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Se você quiser saber como pronunciar uma palavra com o meu sotaque, me contante.
If you want to know how to pronounce a word with my accent, contact me.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ ale159


Thống kê thành viên

Phát âm: 14

Từ đã thêm: 3

Số lần xem trang: 6.411


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 13.511

Vị thứ theo phát âm: 11.225