Những từ đã phát âm của alejandro_CARE trong Forvo

Thành viên: alejandro_CARE Đăng ký phát âm của alejandro_CARE

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/01/2012 hidrógeno [es] phát âm hidrógeno bình chọn
11/01/2012 hidrocarburos [es] phát âm hidrocarburos bình chọn
11/12/2011 Cadena Alimentaria [es] phát âm Cadena Alimentaria bình chọn
11/12/2011 alimentos [es] phát âm alimentos bình chọn
11/12/2011 fertilizante [es] phát âm fertilizante bình chọn
11/12/2011 erosión [es] phát âm erosión bình chọn
11/12/2011 medio ambiente [es] phát âm medio ambiente bình chọn
11/12/2011 ecosistema [es] phát âm ecosistema bình chọn
04/12/2011 comida [es] phát âm comida bình chọn
04/12/2011 terreno forestal [es] phát âm terreno forestal bình chọn
04/12/2011 huella ecológica [es] phát âm huella ecológica bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ alejandro_CARE


Thống kê thành viên

Phát âm: 11

Từ đã thêm: 4

Số lần xem trang: 2.892


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 9.542

Vị thứ theo phát âm: 10.501