Những từ đã phát âm của aleton trong Forvo

Thành viên: aleton Đăng ký phát âm của aleton

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/02/2010 electrodoméstico [es] phát âm electrodoméstico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2010 corral [es] phát âm corral 1 bình chọn
14/02/2010 ombligo [es] phát âm ombligo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2010 hueco [es] phát âm hueco 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2010 apetito [eo] phát âm apetito 0 bình chọn
14/02/2010 muñeca [es] phát âm muñeca 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2010 congénito [es] phát âm congénito 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/12/2009 audazmente [es] phát âm audazmente 0 bình chọn
28/12/2009 a regañadientes [es] phát âm a regañadientes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/12/2009 Melquiades [es] phát âm Melquiades 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/12/2009 bioluminiscente [es] phát âm bioluminiscente 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: México

Liên hệ aleton


Thống kê thành viên

Phát âm: 11 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 5.248


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 14.548

Vị thứ theo phát âm: 12.902