Những từ đã phát âm của algarrobo trong Forvo

Thành viên: algarrobo Đăng ký phát âm của algarrobo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/12/2009 estrella [es] phát âm estrella -1 bình chọn
02/12/2009 lisos [es] phát âm lisos 0 bình chọn
01/12/2009 payasada [es] phát âm payasada 0 bình chọn
01/12/2009 pelotudo [es] phát âm pelotudo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/12/2009 zapatilla [es] phát âm zapatilla 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ algarrobo


Thống kê thành viên

Phát âm: 5 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 4.172


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 33.540

Vị thứ theo phát âm: 20.958