Những từ đã phát âm của alicia_care trong Forvo

Thành viên: alicia_care Đăng ký phát âm của alicia_care

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/01/2012 tierra de pastos [es] phát âm tierra de pastos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2012 zooplancton [es] phát âm zooplancton 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2011 oxígeno [es] phát âm oxígeno 0 bình chọn
10/12/2011 oxidar [es] phát âm oxidar 0 bình chọn
10/12/2011 petróleo [es] phát âm petróleo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2011 Central nuclear [es] phát âm Central nuclear 0 bình chọn
10/12/2011 Energía nuclear [es] phát âm Energía nuclear 0 bình chọn
10/12/2011 nitrógeno [es] phát âm nitrógeno 1 bình chọn
10/12/2011 Ácido nítrico [es] phát âm Ácido nítrico 0 bình chọn
10/12/2011 neón [es] phát âm neón 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2011 metano [es] phát âm metano 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ alicia_care


Thống kê thành viên

Phát âm: 11 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 4.300


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11.967

Vị thứ theo phát âm: 13.073