Những từ đã phát âm của alkessle trong Forvo

Thành viên: alkessle Đăng ký phát âm của alkessle

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/02/2011 zoonotic [en] phát âm zoonotic -1 bình chọn
20/08/2010 Edinburgh [en] phát âm Edinburgh 2 bình chọn
20/08/2010 alzheimer's [en] phát âm alzheimer's 0 bình chọn
20/08/2010 YouTube [en] phát âm YouTube 0 bình chọn
20/08/2010 Hello [en] phát âm Hello 0 bình chọn
20/08/2010 water [en] phát âm water 0 bình chọn
20/08/2010 tomato [en] phát âm tomato -1 bình chọn
20/08/2010 Google [en] phát âm Google -1 bình chọn
20/08/2010 fuck [en] phát âm fuck -1 bình chọn
20/08/2010 windiest [en] phát âm windiest 0 bình chọn
20/08/2010 headshot [en] phát âm headshot 0 bình chọn
20/08/2010 vagina [en] phát âm vagina 1 bình chọn
20/08/2010 back to the drawing-board [en] phát âm back to the drawing-board 1 bình chọn
20/08/2010 beat about the bush [en] phát âm beat about the bush 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ alkessle


Thống kê thành viên

Phát âm: 14

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 10.305


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 11.120