Những từ đã phát âm của altoy trong Forvo

Thành viên: altoy Đăng ký phát âm của altoy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/05/2012 古往今來 [zh] phát âm 古往今來 bình chọn
05/05/2012 古希腊 [zh] phát âm 古希腊 bình chọn
05/05/2012 古典音乐 [zh] phát âm 古典音乐 bình chọn
05/05/2012 古典语言 [zh] phát âm 古典语言 bình chọn
05/05/2012 口齿不清 [zh] phát âm 口齿不清 bình chọn
05/05/2012 口齿伶俐 [zh] phát âm 口齿伶俐 bình chọn
05/05/2012 口齿生香 [zh] phát âm 口齿生香 bình chọn
05/05/2012 口气 [zh] phát âm 口气 bình chọn
05/05/2012 口语 [zh] phát âm 口语 bình chọn
05/05/2012 口号 [zh] phát âm 口号 bình chọn
05/05/2012 可喜 [zh] phát âm 可喜 bình chọn
05/05/2012 丛林 [zh] phát âm 丛林 bình chọn
05/05/2012 口干舌燥 [zh] phát âm 口干舌燥 bình chọn
05/05/2012 口令 [zh] phát âm 口令 bình chọn
05/05/2012 叛逆者 [zh] phát âm 叛逆者 bình chọn
05/05/2012 叛逃 [zh] phát âm 叛逃 bình chọn
05/05/2012 叛军 [zh] phát âm 叛军 bình chọn
05/05/2012 可靠 [zh] phát âm 可靠 bình chọn
05/05/2012 可逆 [zh] phát âm 可逆 bình chọn
05/05/2012 可怜 [zh] phát âm 可怜 bình chọn
05/05/2012 可有可无 [zh] phát âm 可有可无 bình chọn
05/05/2012 可敬 [zh] phát âm 可敬 bình chọn
05/05/2012 叫醒 [zh] phát âm 叫醒 bình chọn
05/05/2012 可耻 [zh] phát âm 可耻 bình chọn
05/05/2012 召唤 [zh] phát âm 召唤 bình chọn
05/05/2012 只有 [zh] phát âm 只有 bình chọn
05/05/2012 只要 [zh] phát âm 只要 bình chọn
05/05/2012 只能 [zh] phát âm 只能 bình chọn
30/04/2012 合奏 [zh] phát âm 合奏 bình chọn
30/04/2012 合情合理 [zh] phát âm 合情合理 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Trung Quốc

Liên hệ altoy


Thống kê thành viên

Phát âm: 444 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 12.627


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 567