Những từ đã phát âm của alxx trong Forvo

Thành viên: alxx Đăng ký phát âm của alxx

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/10/2009 cablu [ro] phát âm cablu bình chọn
08/10/2009 înghesuială [ro] phát âm înghesuială bình chọn
08/10/2009 lână [ro] phát âm lână bình chọn
08/10/2009 mătase [ro] phát âm mătase bình chọn
08/10/2009 baterie [ro] phát âm baterie bình chọn
08/10/2009 număra [ro] phát âm număra bình chọn
06/10/2009 o [ro] phát âm o bình chọn
06/10/2009 in [ro] phát âm in bình chọn
06/10/2009 a [ro] phát âm a 2 bình chọn
06/10/2009 Cosel [ro] phát âm Cosel bình chọn
06/10/2009 fond [ro] phát âm fond bình chọn
06/10/2009 Mitran [ro] phát âm Mitran bình chọn
06/10/2009 Mitrita [ro] phát âm Mitrita bình chọn
06/10/2009 Trică [ro] phát âm Trică bình chọn
06/10/2009 Mitrica [ro] phát âm Mitrica bình chọn
06/10/2009 Mitache [ro] phát âm Mitache bình chọn
06/10/2009 Mitrache [ro] phát âm Mitrache bình chọn
06/10/2009 Tache [ro] phát âm Tache bình chọn
06/10/2009 Tică [ro] phát âm Tică bình chọn
06/10/2009 Cocea [ro] phát âm Cocea bình chọn
06/10/2009 Conea [ro] phát âm Conea bình chọn
06/10/2009 Dincu [ro] phát âm Dincu bình chọn
06/10/2009 Dinicu [ro] phát âm Dinicu bình chọn
06/10/2009 Demetru [ro] phát âm Demetru bình chọn
06/10/2009 duma [ro] phát âm duma bình chọn
06/10/2009 Duncea [ro] phát âm Duncea bình chọn
06/10/2009 Mitru [ro] phát âm Mitru bình chọn
06/10/2009 Mitrea [ro] phát âm Mitrea bình chọn
06/10/2009 Guţă [ro] phát âm Guţă bình chọn
06/10/2009 Goguţă [ro] phát âm Goguţă bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Romania

Web: http://alexandru.deva.googlepages.com

Liên hệ alxx


Thống kê thành viên

Phát âm: 65

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 7.711


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.492

Vị thứ theo phát âm: 2.946