Những từ đã phát âm của ameliacf trong Forvo Trang 2.

Thành viên: ameliacf Đăng ký phát âm của ameliacf

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/08/2010 piège [fr] phát âm piège -1 bình chọn
20/08/2010 phases [fr] phát âm phases 0 bình chọn
20/08/2010 peuplée [fr] phát âm peuplée 0 bình chọn
20/08/2010 peuples [fr] phát âm peuples 0 bình chọn
20/08/2010 poulets [fr] phát âm poulets 0 bình chọn
20/08/2010 positions [fr] phát âm positions 0 bình chọn
20/08/2010 positives [fr] phát âm positives 0 bình chọn
20/08/2010 poubelles [fr] phát âm poubelles 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/08/2010 pots [fr] phát âm pots 0 bình chọn
20/08/2010 possibilités [fr] phát âm possibilités 0 bình chọn
20/08/2010 ruelles [fr] phát âm ruelles 0 bình chọn
20/08/2010 suggérée [fr] phát âm suggérée 0 bình chọn
20/08/2010 suivent [fr] phát âm suivent 0 bình chọn
20/08/2010 suivie [fr] phát âm suivie 0 bình chọn
20/08/2010 suffit! [fr] phát âm suffit! 0 bình chọn
20/08/2010 soviet [fr] phát âm soviet 0 bình chọn
20/08/2010 souligné [fr] phát âm souligné 0 bình chọn
20/08/2010 soumises [fr] phát âm soumises 0 bình chọn
20/08/2010 soupire [fr] phát âm soupire 0 bình chọn
20/08/2010 soupçons [fr] phát âm soupçons 0 bình chọn
20/08/2010 telle que [fr] phát âm telle que 0 bình chọn
20/08/2010 talons [fr] phát âm talons 0 bình chọn
20/08/2010 survécu [fr] phát âm survécu 0 bình chọn
20/08/2010 surfaces [fr] phát âm surfaces 0 bình chọn
20/08/2010 transformations [fr] phát âm transformations 0 bình chọn
20/08/2010 tranquilles [fr] phát âm tranquilles 0 bình chọn
20/08/2010 terres [fr] phát âm terres 0 bình chọn
20/08/2010 thème musical [fr] phát âm thème musical 0 bình chọn
20/08/2010 thèses [fr] phát âm thèses 0 bình chọn
20/08/2010 ultérieure [fr] phát âm ultérieure 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ ameliacf


Thống kê thành viên

Phát âm: 83 (10 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 11.826


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 2.996