Những từ đã phát âm của ameliacf trong Forvo Trang 2.

Thành viên: ameliacf Đăng ký phát âm của ameliacf

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/08/2010 plongé [fr] phát âm plongé bình chọn
20/08/2010 piège [fr] phát âm piège bình chọn
20/08/2010 phases [fr] phát âm phases bình chọn
20/08/2010 peuplée [fr] phát âm peuplée bình chọn
20/08/2010 peuples [fr] phát âm peuples bình chọn
20/08/2010 poulets [fr] phát âm poulets bình chọn
20/08/2010 positions [fr] phát âm positions bình chọn
20/08/2010 positives [fr] phát âm positives bình chọn
20/08/2010 poubelles [fr] phát âm poubelles bình chọn
20/08/2010 pots [fr] phát âm pots bình chọn
20/08/2010 possibilités [fr] phát âm possibilités bình chọn
20/08/2010 ruelles [fr] phát âm ruelles bình chọn
20/08/2010 suggérée [fr] phát âm suggérée bình chọn
20/08/2010 suivent [fr] phát âm suivent bình chọn
20/08/2010 suivie [fr] phát âm suivie bình chọn
20/08/2010 suffit! [fr] phát âm suffit! bình chọn
20/08/2010 soviet [fr] phát âm soviet 0 bình chọn
20/08/2010 souligné [fr] phát âm souligné bình chọn
20/08/2010 soumises [fr] phát âm soumises bình chọn
20/08/2010 soupire [fr] phát âm soupire bình chọn
20/08/2010 soupçons [fr] phát âm soupçons bình chọn
20/08/2010 telle que [fr] phát âm telle que bình chọn
20/08/2010 talons [fr] phát âm talons bình chọn
20/08/2010 survécu [fr] phát âm survécu bình chọn
20/08/2010 surfaces [fr] phát âm surfaces bình chọn
20/08/2010 transformations [fr] phát âm transformations bình chọn
20/08/2010 tranquilles [fr] phát âm tranquilles bình chọn
20/08/2010 terres [fr] phát âm terres bình chọn
20/08/2010 thème musical [fr] phát âm thème musical bình chọn
20/08/2010 thèses [fr] phát âm thèses bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ ameliacf


Thống kê thành viên

Phát âm: 85 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 6.557


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 2.413