Những từ đã phát âm của ameliacf trong Forvo Trang 3.

Thành viên: ameliacf Đăng ký phát âm của ameliacf

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/08/2010 ultérieure [fr] phát âm ultérieure bình chọn
20/08/2010 tué [fr] phát âm tué bình chọn
20/08/2010 trouvés [fr] phát âm trouvés bình chọn
20/08/2010 utilisé [fr] phát âm utilisé bình chọn
20/08/2010 tartuffe [fr] phát âm tartuffe bình chọn
20/08/2010 talents [fr] phát âm talents bình chọn
20/08/2010 tailles [fr] phát âm tailles bình chọn
20/08/2010 tâches [fr] phát âm tâches bình chọn
20/08/2010 tables [fr] phát âm tables bình chọn
20/08/2010 symboles [fr] phát âm symboles bình chọn
20/08/2010 volumes [fr] phát âm volumes bình chọn
20/08/2010 Filene [en] phát âm Filene bình chọn
20/08/2010 beauteous [en] phát âm beauteous 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/08/2010 sûre [fr] phát âm sûre bình chọn
20/08/2010 torturé [fr] phát âm torturé bình chọn
20/08/2010 voitures [fr] phát âm voitures bình chọn
20/08/2010 vives [fr] phát âm vives bình chọn
20/08/2010 voisins [fr] phát âm voisins bình chọn
20/08/2010 l'esprit d'escalier [fr] phát âm l'esprit d'escalier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/08/2010 visent [fr] phát âm visent bình chọn
19/08/2010 sadomasochistic [en] phát âm sadomasochistic bình chọn
19/08/2010 visé [fr] phát âm visé bình chọn
19/08/2010 Choumac [fr] phát âm Choumac bình chọn
19/08/2010 vélo libre [fr] phát âm vélo libre bình chọn
19/08/2010 voiles [fr] phát âm voiles bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ ameliacf


Thống kê thành viên

Phát âm: 85 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 6.551


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 2.415