Những từ đã phát âm của anakat trong Forvo

Thành viên: anakat Đăng ký phát âm của anakat

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/07/2014 house [en] phát âm house 0 bình chọn
25/12/2012 clinical [en] phát âm clinical 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2012 chick [en] phát âm chick 2 bình chọn
25/12/2012 veterinarian [en] phát âm veterinarian 2 bình chọn
25/12/2012 learn [en] phát âm learn 4 bình chọn
25/12/2012 bizarre [en] phát âm bizarre 2 bình chọn
25/12/2012 Chinese [en] phát âm Chinese 0 bình chọn
25/12/2012 Japanese [en] phát âm Japanese 4 bình chọn
25/12/2012 Canadian [en] phát âm Canadian 3 bình chọn
25/12/2012 childish [en] phát âm childish 1 bình chọn
25/12/2012 bye [en] phát âm bye 1 bình chọn
25/12/2012 calculus [en] phát âm calculus 1 bình chọn
25/12/2012 trigonometry [en] phát âm trigonometry 2 bình chọn
25/12/2012 biology [en] phát âm biology 1 bình chọn
25/12/2012 chemistry [en] phát âm chemistry 1 bình chọn
25/12/2012 earthen [en] phát âm earthen 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/12/2011 Senate [en] phát âm Senate 2 bình chọn
30/12/2011 consist [en] phát âm consist 2 bình chọn
30/12/2011 which [en] phát âm which 5 bình chọn
30/12/2011 Congress [en] phát âm Congress 0 bình chọn
30/12/2011 vested [en] phát âm vested 1 bình chọn
30/12/2011 be [en] phát âm be 1 bình chọn
30/12/2011 shall [en] phát âm shall 0 bình chọn
30/12/2011 granted [en] phát âm granted 1 bình chọn
30/12/2011 herein [en] phát âm herein 3 bình chọn
30/12/2011 powers [en] phát âm powers 0 bình chọn
30/12/2011 legislative [en] phát âm legislative 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/12/2011 all [en] phát âm all 4 bình chọn
30/12/2011 section [en] phát âm section 1 bình chọn
30/12/2011 i [en] phát âm i 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

I am 34 years old. I was born and raised in California, USA. I have been living in Connecticut, USA for 14 years now. I live with my husband and cats. I speak English and Spanish.

I enjoyed contributing and helping on Forvo a lot in the past, and I would like to try to get back into it. If you would like any language help, shoot me a message, and I'll see what I can do for you!

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ anakat


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.850 (1.182 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 453

Bình chọn: 1.828 bình chọn

Số lần xem trang: 230.805


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 483

Vị thứ theo phát âm: 128