Những từ đã phát âm của andondraif trong Forvo

Thành viên: andondraif Đăng ký phát âm của andondraif

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/11/2012 Pematangsiantar [ind] phát âm Pematangsiantar 0 bình chọn
24/11/2012 Salatiga [ind] phát âm Salatiga 0 bình chọn
24/11/2012 Tomohon [ind] phát âm Tomohon 0 bình chọn
24/11/2012 Tidore [ind] phát âm Tidore 0 bình chọn
24/11/2012 Ternate [ind] phát âm Ternate 0 bình chọn
24/11/2012 jayapura [ind] phát âm jayapura 0 bình chọn
01/11/2012 demam [ind] phát âm demam 0 bình chọn
01/11/2012 denda [ind] phát âm denda 0 bình chọn
01/11/2012 dekat [ind] phát âm dekat 0 bình chọn
01/11/2012 cendekiawan [ind] phát âm cendekiawan 0 bình chọn
01/11/2012 cekung [ind] phát âm cekung 0 bình chọn
01/11/2012 cerita pendek [ind] phát âm cerita pendek 0 bình chọn
01/11/2012 cerita [ind] phát âm cerita 0 bình chọn
01/11/2012 contoh [ind] phát âm contoh 0 bình chọn
01/11/2012 cokelat [ind] phát âm cokelat 0 bình chọn
01/11/2012 bersih [ind] phát âm bersih 0 bình chọn
01/11/2012 berturut-turut [ind] phát âm berturut-turut 0 bình chọn
01/11/2012 berantakan [ind] phát âm berantakan 0 bình chọn
01/11/2012 bicara [ind] phát âm bicara 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/11/2012 beras [ind] phát âm beras 0 bình chọn
01/11/2012 berbelanja [ind] phát âm berbelanja 0 bình chọn
01/11/2012 benci [ind] phát âm benci 0 bình chọn
01/11/2012 benar [ind] phát âm benar 0 bình chọn
01/11/2012 batuk [ind] phát âm batuk 0 bình chọn
01/11/2012 niat [ind] phát âm niat 0 bình chọn
01/11/2012 kuat [ind] phát âm kuat 0 bình chọn
01/11/2012 amal [ind] phát âm amal 0 bình chọn
01/11/2012 apotek [ind] phát âm apotek 0 bình chọn
01/11/2012 Yahudi [ind] phát âm Yahudi 0 bình chọn
01/11/2012 armada [ind] phát âm armada 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

I have lived in Jakarta for over 20 years.

Yes, Bahasa Indonesia is my native language.

A very good English learner, yes, to survive in the midst of my boredom.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Indonesia

Liên hệ andondraif


Thống kê thành viên

Phát âm: 197 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 13.516


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.089

Vị thứ theo phát âm: 1.414