Những từ đã phát âm của andreia_brasil trong Forvo

Thành viên: andreia_brasil Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của andreia_brasil

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/09/2009 cível [pt] phát âm cível 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2009 recluso [pt] phát âm recluso bình chọn
10/09/2009 espreitar [pt] phát âm espreitar bình chọn
10/09/2009 incisivo [pt] phát âm incisivo bình chọn
10/09/2009 sobrevir [pt] phát âm sobrevir bình chọn
10/09/2009 urgir [pt] phát âm urgir bình chọn
10/09/2009 messias [pt] phát âm messias bình chọn
10/09/2009 trepidar [pt] phát âm trepidar bình chọn
10/09/2009 faceta [pt] phát âm faceta bình chọn
10/09/2009 inocular [pt] phát âm inocular bình chọn
05/08/2009 computador [pt] phát âm computador 0 bình chọn
05/08/2009 janela [pt] phát âm janela 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/08/2009 baixo [pt] phát âm baixo bình chọn
05/08/2009 internacional [pt] phát âm internacional bình chọn
05/08/2009 destro [pt] phát âm destro bình chọn
05/08/2009 jogo [pt] phát âm jogo bình chọn
05/08/2009 melhor [pt] phát âm melhor bình chọn
05/08/2009 cadeira [pt] phát âm cadeira -1 bình chọn
05/08/2009 coisa [pt] phát âm coisa 0 bình chọn
05/08/2009 excelente [pt] phát âm excelente bình chọn
05/08/2009 sobrecarga [pt] phát âm sobrecarga bình chọn
05/08/2009 acervo [pt] phát âm acervo bình chọn
05/08/2009 intuitivo [pt] phát âm intuitivo bình chọn
05/08/2009 intrusivo [pt] phát âm intrusivo bình chọn
05/08/2009 intrometer [pt] phát âm intrometer bình chọn
05/08/2009 introdutor [pt] phát âm introdutor bình chọn
05/08/2009 introduzir [pt] phát âm introduzir bình chọn
05/08/2009 intravenoso [pt] phát âm intravenoso bình chọn
05/08/2009 brilho [pt] phát âm brilho bình chọn
05/08/2009 cintilar [pt] phát âm cintilar bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ andreia_brasil


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.081 (52 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 655

Bình chọn: 61 bình chọn

Số lần xem trang: 40.858


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 326

Vị thứ theo phát âm: 261