Những từ đã phát âm của andreia_brasil trong Forvo

Thành viên: andreia_brasil Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của andreia_brasil

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/09/2009 cível [pt] phát âm cível 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2009 recluso [pt] phát âm recluso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2009 espreitar [pt] phát âm espreitar 0 bình chọn
10/09/2009 incisivo [pt] phát âm incisivo 0 bình chọn
10/09/2009 sobrevir [pt] phát âm sobrevir 0 bình chọn
10/09/2009 urgir [pt] phát âm urgir 0 bình chọn
10/09/2009 messias [pt] phát âm messias 0 bình chọn
10/09/2009 trepidar [pt] phát âm trepidar 0 bình chọn
10/09/2009 faceta [pt] phát âm faceta 0 bình chọn
10/09/2009 inocular [pt] phát âm inocular 0 bình chọn
05/08/2009 computador [pt] phát âm computador -1 bình chọn
05/08/2009 janela [pt] phát âm janela 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/08/2009 baixo [pt] phát âm baixo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/08/2009 internacional [pt] phát âm internacional 0 bình chọn
05/08/2009 destro [pt] phát âm destro 0 bình chọn
05/08/2009 jogo [pt] phát âm jogo 0 bình chọn
05/08/2009 melhor [pt] phát âm melhor 0 bình chọn
05/08/2009 cadeira [pt] phát âm cadeira 1 bình chọn
05/08/2009 coisa [pt] phát âm coisa 0 bình chọn
05/08/2009 excelente [pt] phát âm excelente 0 bình chọn
05/08/2009 sobrecarga [pt] phát âm sobrecarga 0 bình chọn
05/08/2009 acervo [pt] phát âm acervo 0 bình chọn
05/08/2009 intuitivo [pt] phát âm intuitivo 0 bình chọn
05/08/2009 intrusivo [pt] phát âm intrusivo 0 bình chọn
05/08/2009 intrometer [pt] phát âm intrometer 0 bình chọn
05/08/2009 introdutor [pt] phát âm introdutor 0 bình chọn
05/08/2009 introduzir [pt] phát âm introduzir 0 bình chọn
05/08/2009 intravenoso [pt] phát âm intravenoso 0 bình chọn
05/08/2009 brilho [pt] phát âm brilho 0 bình chọn
05/08/2009 cintilar [pt] phát âm cintilar 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ andreia_brasil


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.079 (60 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 654

Bình chọn: 76 bình chọn

Số lần xem trang: 59.783


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 385

Vị thứ theo phát âm: 321