Những từ đã phát âm của andresra trong Forvo

Thành viên: andresra Đăng ký phát âm của andresra

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/11/2008 buffoon [en] phát âm buffoon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2008 photography [en] phát âm photography 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2008 fire station [en] phát âm fire station 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2008 wax museum [en] phát âm wax museum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2008 Google [en] phát âm Google -1 bình chọn
14/11/2008 ravenous [en] phát âm ravenous -1 bình chọn
14/11/2008 series finale [en] phát âm series finale 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2008 tardes [es] phát âm tardes -1 bình chọn
12/11/2008 ecotourism [en] phát âm ecotourism 0 bình chọn
11/11/2008 Andres Acosta [en] phát âm Andres Acosta 0 bình chọn
11/11/2008 Andrés Acosta [es] phát âm Andrés Acosta 0 bình chọn
11/11/2008 elated [en] phát âm elated 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ andresra


Thống kê thành viên

Phát âm: 12 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 6

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 10.676


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 9.219

Vị thứ theo phát âm: 12.244