Những từ đã phát âm của annefromessex trong Forvo

Thành viên: annefromessex Đăng ký phát âm của annefromessex

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/11/2009 soldierly [en] phát âm soldierly 0 bình chọn
07/11/2009 outflank [en] phát âm outflank 0 bình chọn
07/11/2009 straggler [en] phát âm straggler 0 bình chọn
07/11/2009 lung [en] phát âm lung 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 paramour [en] phát âm paramour 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2009 orchidaceous [en] phát âm orchidaceous 0 bình chọn
07/11/2009 caraway [en] phát âm caraway 0 bình chọn
07/11/2009 watercress [en] phát âm watercress 0 bình chọn
07/11/2009 manners [en] phát âm manners 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/07/2009 Elinor Dashwood [en] phát âm Elinor Dashwood 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/07/2009 Sense and Sensibility [en] phát âm Sense and Sensibility 0 bình chọn
07/07/2009 Edmund Bertram [en] phát âm Edmund Bertram 0 bình chọn
07/07/2009 Fanny Price [en] phát âm Fanny Price 0 bình chọn
07/07/2009 Mansfield Park [en] phát âm Mansfield Park 0 bình chọn
07/07/2009 Fitzwilliam Darcy [en] phát âm Fitzwilliam Darcy 0 bình chọn
07/07/2009 Elizabeth Bennet [en] phát âm Elizabeth Bennet 0 bình chọn
19/06/2009 marry [en] phát âm marry 0 bình chọn
19/06/2009 merry [en] phát âm merry 0 bình chọn
19/06/2009 Murray [en] phát âm Murray 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 mary [en] phát âm mary 0 bình chọn
18/06/2009 ride [en] phát âm ride -1 bình chọn
18/06/2009 riding [en] phát âm riding 1 bình chọn
18/06/2009 writing [en] phát âm writing 1 bình chọn
02/12/2008 VW [en] phát âm VW 0 bình chọn
26/11/2008 Edward Sapir [en] phát âm Edward Sapir 0 bình chọn
26/11/2008 affiliated [en] phát âm affiliated 0 bình chọn
26/11/2008 ramification [en] phát âm ramification 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/11/2008 Benjamin Lee Whorf [en] phát âm Benjamin Lee Whorf 0 bình chọn
26/11/2008 imbibe [en] phát âm imbibe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/11/2008 fragrant [en] phát âm fragrant 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

b.1969

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ annefromessex


Thống kê thành viên

Phát âm: 35 (9 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 11.687


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.682

Vị thứ theo phát âm: 5.944