Những từ đã thêm để phát âm của annettaangel trong Forvo

Thành viên: annettaangel Đăng ký phát âm của annettaangel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
05/07/2012 GMOs [en] phát âm GMOs Của gemmelo
21/04/2012 alisée [fr] phát âm alisée Của Pat91

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ annettaangel


Thống kê thành viên

Phát âm: 195 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 11 bình chọn

Số lần xem trang: 12.585


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 20.798

Vị thứ theo phát âm: 1.431