Những từ đã phát âm của antonlive trong Forvo

Thành viên: antonlive Đăng ký phát âm của antonlive

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/06/2011 льносолома [ru] phát âm льносолома 0 bình chọn
10/06/2011 льносемя [ru] phát âm льносемя 0 bình chọn
10/06/2011 льнопрядение [ru] phát âm льнопрядение 0 bình chọn
10/06/2011 навислость [ru] phát âm навислость 0 bình chọn
10/06/2011 Красных Зорь (улица) [ru] phát âm Красных Зорь (улица) 0 bình chọn
10/06/2011 Ксения Кахнович [ru] phát âm Ксения Кахнович 0 bình chọn
10/06/2011 Лидия Мордкович [ru] phát âm Лидия Мордкович 0 bình chọn
10/06/2011 вьюнить [ru] phát âm вьюнить 0 bình chọn
10/06/2011 отрывается [ru] phát âm отрывается 0 bình chọn
10/06/2011 Крестовский (переулок) [ru] phát âm Крестовский (переулок) 0 bình chọn
10/06/2011 Красные Ворота (площадь) [ru] phát âm Красные Ворота (площадь) 0 bình chọn
10/06/2011 зубатый [ru] phát âm зубатый 0 bình chọn
10/06/2011 Красный Казанец (улица) [ru] phát âm Красный Казанец (улица) 0 bình chọn
10/06/2011 Лескова (улица) [ru] phát âm Лескова (улица) 0 bình chọn
10/06/2011 Лесная (улица) [ru] phát âm Лесная (улица) 0 bình chọn
10/06/2011 Кремлёвский (проезд) [ru] phát âm Кремлёвский (проезд) 0 bình chọn
10/06/2011 Лермонтовский (проспект) [ru] phát âm Лермонтовский (проспект) 0 bình chọn
10/06/2011 зажжённый [ru] phát âm зажжённый 0 bình chọn
01/08/2010 фотограф [ru] phát âm фотограф 0 bình chọn
01/08/2010 фрукт [ru] phát âm фрукт 2 bình chọn
01/08/2010 учитель [ru] phát âm учитель 1 bình chọn
01/08/2010 учебник [ru] phát âm учебник 0 bình chọn
01/08/2010 улица [ru] phát âm улица 0 bình chọn
01/08/2010 банан [ru] phát âm банан -1 bình chọn
01/08/2010 почта [ru] phát âm почта 1 bình chọn
01/08/2010 подруга [ru] phát âm подруга 0 bình chọn
01/08/2010 преподаватель [ru] phát âm преподаватель 2 bình chọn
01/08/2010 пакет [ru] phát âm пакет 1 bình chọn
01/08/2010 ёж [ru] phát âm ёж 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2010 химик [ru] phát âm химик 1 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ antonlive


Thống kê thành viên

Phát âm: 381 (28 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 12

Bình chọn: 45 bình chọn

Số lần xem trang: 16.982


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.780

Vị thứ theo phát âm: 811