Thành viên:

ariuccia

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của ariuccia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/12/2015 ă [ro] phát âm ă 0 bình chọn
22/12/2015 e [ro] phát âm e 0 bình chọn
22/12/2015 maro închis [ro] phát âm maro închis 0 bình chọn
22/12/2015 față de masă [ro] phát âm față de masă 0 bình chọn
22/12/2015 bani mărunți [ro] phát âm bani mărunți 0 bình chọn
22/12/2015 erai [ro] phát âm erai 0 bình chọn
22/12/2015 învăța [ro] phát âm învăța 0 bình chọn
21/12/2015 întârzia [ro] phát âm întârzia 0 bình chọn
21/12/2015 bogată [ro] phát âm bogată 0 bình chọn
21/12/2015 vreau [ro] phát âm vreau 0 bình chọn
21/12/2015 sunteți [ro] phát âm sunteți 0 bình chọn
21/12/2015 după aceea [ro] phát âm după aceea 0 bình chọn
21/12/2015 mai bine [ro] phát âm mai bine 0 bình chọn
21/12/2015 în general [ro] phát âm în general 0 bình chọn
21/12/2015 veți [ro] phát âm veți 0 bình chọn
21/12/2015 Budapesta [ro] phát âm Budapesta 0 bình chọn
21/12/2015 Teatrul Ioan Slavici [ro] phát âm Teatrul Ioan Slavici 0 bình chọn
21/12/2015 cine [ro] phát âm cine 0 bình chọn
21/12/2015 ilicit [ro] phát âm ilicit 0 bình chọn
21/12/2015 întotdeauna [ro] phát âm întotdeauna 1 bình chọn
21/12/2015 mii [ro] phát âm mii 0 bình chọn
21/12/2015 mic dejun [ro] phát âm mic dejun 0 bình chọn
21/12/2015 cică [ro] phát âm cică 0 bình chọn
21/12/2015 într-adevăr [ro] phát âm într-adevăr 0 bình chọn
21/12/2015 agil [ro] phát âm agil 0 bình chọn
21/12/2015 colindatul [ro] phát âm colindatul 0 bình chọn
21/12/2015 ăştia [ro] phát âm ăştia 0 bình chọn
21/12/2015 Pe curând! [ro] phát âm Pe curând! 0 bình chọn
21/12/2015 Aradul Nou [ro] phát âm Aradul Nou 0 bình chọn
21/12/2015 eram [ro] phát âm eram 0 bình chọn