Những từ đã phát âm của ariuccia trong Forvo

Thành viên: ariuccia Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của ariuccia

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/08/2010 visa [ro] phát âm visa 0 bình chọn
02/08/2010 elefant [ro] phát âm elefant 1 bình chọn
02/08/2010 mamut [ro] phát âm mamut 0 bình chọn
02/08/2010 ocoli [ro] phát âm ocoli 0 bình chọn
02/08/2010 ocolit [ro] phát âm ocolit 0 bình chọn
02/08/2010 ocolire [ro] phát âm ocolire 0 bình chọn
02/08/2010 defila [ro] phát âm defila 0 bình chọn
02/08/2010 defilare [ro] phát âm defilare 0 bình chọn
02/08/2010 tanchist [ro] phát âm tanchist 0 bình chọn
02/08/2010 stricat [ro] phát âm stricat 0 bình chọn
02/08/2010 zidit [ro] phát âm zidit 0 bình chọn
02/08/2010 echilateral [ro] phát âm echilateral 0 bình chọn
02/08/2010 stuf [ro] phát âm stuf 0 bình chọn
02/08/2010 obtuz [ro] phát âm obtuz 0 bình chọn
02/08/2010 miraj [ro] phát âm miraj 0 bình chọn
02/08/2010 sticlă [ro] phát âm sticlă 0 bình chọn
02/08/2010 optic [ro] phát âm optic 0 bình chọn
02/08/2010 alegere [ro] phát âm alegere 0 bình chọn
02/08/2010 triaj [ro] phát âm triaj 0 bình chọn
02/08/2010 secretos [ro] phát âm secretos 0 bình chọn
02/08/2010 cale [ro] phát âm cale 0 bình chọn
02/08/2010 tăinuit [ro] phát âm tăinuit 0 bình chọn
02/08/2010 taină [ro] phát âm taină 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/08/2010 tăinui [ro] phát âm tăinui 0 bình chọn
02/08/2010 cheie [ro] phát âm cheie 0 bình chọn
02/08/2010 pitulat [ro] phát âm pitulat 0 bình chọn
02/08/2010 pitula [ro] phát âm pitula 0 bình chọn
02/08/2010 pitit [ro] phát âm pitit 0 bình chọn
02/08/2010 piti [ro] phát âm piti 0 bình chọn
02/08/2010 ascuns [ro] phát âm ascuns 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ ariuccia


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.174 (28 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 104

Bình chọn: 30 bình chọn

Số lần xem trang: 54.023


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.338

Vị thứ theo phát âm: 287