Những từ đã phát âm của arnaud trong Forvo Trang 10.

Thành viên: arnaud Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/11/2008 Sylvie Testud [fr] phát âm Sylvie Testud 0 bình chọn
07/11/2008 Vanessa Paradis [fr] phát âm Vanessa Paradis 0 bình chọn
07/11/2008 Jean-Pierre Léaud [fr] phát âm Jean-Pierre Léaud 0 bình chọn
07/11/2008 Fernandel [fr] phát âm Fernandel 0 bình chọn
07/11/2008 Jean Reno [fr] phát âm Jean Reno 0 bình chọn
07/11/2008 Patricia Kaas [fr] phát âm Patricia Kaas 0 bình chọn
07/11/2008 Dalida [fr] phát âm Dalida 0 bình chọn
07/11/2008 Olivier Martinez [fr] phát âm Olivier Martinez 0 bình chọn
07/11/2008 Marc Lavoine [fr] phát âm Marc Lavoine 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Michel Piccoli [fr] phát âm Michel Piccoli 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Jean Gabin [fr] phát âm Jean Gabin 0 bình chọn
07/11/2008 Jean Marais [fr] phát âm Jean Marais 0 bình chọn
07/11/2008 Jean-Pierre Cassel [fr] phát âm Jean-Pierre Cassel 0 bình chọn
07/11/2008 Annie Girardot [fr] phát âm Annie Girardot 0 bình chọn
07/11/2008 Mathieu Kassovitz [fr] phát âm Mathieu Kassovitz 0 bình chọn
07/11/2008 Ludivine Sagnier [fr] phát âm Ludivine Sagnier 0 bình chọn
07/11/2008 Philippe Noiret [fr] phát âm Philippe Noiret 0 bình chọn
07/11/2008 Juliette Gréco [fr] phát âm Juliette Gréco 0 bình chọn
07/11/2008 Boby Lapointe [fr] phát âm Boby Lapointe 0 bình chọn
07/11/2008 Gérard Depardieu [fr] phát âm Gérard Depardieu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Jeanne Moreau [fr] phát âm Jeanne Moreau 0 bình chọn
07/11/2008 Christian Clavier [fr] phát âm Christian Clavier 0 bình chọn
07/11/2008 Charlotte Gainsbourg [fr] phát âm Charlotte Gainsbourg 0 bình chọn
07/11/2008 Marie Laforêt [fr] phát âm Marie Laforêt 0 bình chọn
07/11/2008 Julie Delpy [fr] phát âm Julie Delpy 0 bình chọn
07/11/2008 Yves Montand [fr] phát âm Yves Montand 0 bình chọn
07/11/2008 Maurice Chevalier [fr] phát âm Maurice Chevalier 0 bình chọn
07/11/2008 Sylvie Vartan [fr] phát âm Sylvie Vartan 0 bình chọn
07/11/2008 Gaspard Ulliel [fr] phát âm Gaspard Ulliel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Jean Vilar [fr] phát âm Jean Vilar 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ arnaud


Thống kê thành viên

Phát âm: 592 (173 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 168

Bình chọn: 203 bình chọn

Số lần xem trang: 115.730


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 960

Vị thứ theo phát âm: 522