Những từ đã phát âm của arnaud trong Forvo Trang 4.

Thành viên: arnaud Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/11/2008 Salvetat [fr] phát âm Salvetat bình chọn
10/11/2008 Badoit [fr] phát âm Badoit bình chọn
10/11/2008 Evian [fr] phát âm Evian 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2008 Volvic [fr] phát âm Volvic bình chọn
10/11/2008 Vittel [fr] phát âm Vittel bình chọn
10/11/2008 Perrier [fr] phát âm Perrier bình chọn
09/11/2008 Édith Piaf [fr] phát âm Édith Piaf 0 bình chọn
09/11/2008 Philippe Le Chancelier [fr] phát âm Philippe Le Chancelier bình chọn
09/11/2008 couturer [fr] phát âm couturer bình chọn
09/11/2008 Cul de Paris [fr] phát âm Cul de Paris bình chọn
09/11/2008 Assemblée Nationale [fr] phát âm Assemblée Nationale bình chọn
09/11/2008 parti politique [fr] phát âm parti politique bình chọn
09/11/2008 conseiller général [fr] phát âm conseiller général bình chọn
09/11/2008 dacquoise [fr] phát âm dacquoise bình chọn
09/11/2008 Les Halles [fr] phát âm Les Halles 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 droit de vote [fr] phát âm droit de vote 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 proportionnelle [fr] phát âm proportionnelle bình chọn
09/11/2008 dépouillement [fr] phát âm dépouillement 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 décembre [fr] phát âm décembre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 juillet [fr] phát âm juillet 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 février [fr] phát âm février -1 bình chọn
09/11/2008 fructidor [fr] phát âm fructidor bình chọn
09/11/2008 thermidor [fr] phát âm thermidor bình chọn
09/11/2008 messidor [fr] phát âm messidor bình chọn
09/11/2008 prairial [fr] phát âm prairial bình chọn
09/11/2008 floréal [fr] phát âm floréal bình chọn
09/11/2008 ventôse [fr] phát âm ventôse bình chọn
09/11/2008 germinal [fr] phát âm germinal bình chọn
09/11/2008 brumaire [fr] phát âm brumaire bình chọn
09/11/2008 pluviôse [fr] phát âm pluviôse bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Web: http://orbl.eu

Liên hệ arnaud


Thống kê thành viên

Phát âm: 594 (146 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 168

Bình chọn: 167 bình chọn

Số lần xem trang: 82.953


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 773

Vị thứ theo phát âm: 422