Những từ đã phát âm của arnaud trong Forvo Trang 5.

Thành viên: arnaud Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/11/2008 nivôse [fr] phát âm nivôse 0 bình chọn
09/11/2008 frimaire [fr] phát âm frimaire 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 vendémiaire [fr] phát âm vendémiaire 0 bình chọn
09/11/2008 Congrès [fr] phát âm Congrès 0 bình chọn
09/11/2008 Sénat [fr] phát âm Sénat 0 bình chọn
09/11/2008 constitution [fr] phát âm constitution 0 bình chọn
09/11/2008 carte d'électeur [fr] phát âm carte d'électeur 0 bình chọn
09/11/2008 conseil régional [fr] phát âm conseil régional 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 gouvernement [fr] phát âm gouvernement 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 majorité [fr] phát âm majorité 0 bình chọn
09/11/2008 République [fr] phát âm République 0 bình chọn
09/11/2008 scrutateur [fr] phát âm scrutateur 0 bình chọn
09/11/2008 électeur [fr] phát âm électeur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 a voté [fr] phát âm a voté 0 bình chọn
09/11/2008 militant [fr] phát âm militant 0 bình chọn
09/11/2008 suffrage universel [fr] phát âm suffrage universel 0 bình chọn
09/11/2008 politique [fr] phát âm politique 0 bình chọn
09/11/2008 élection présidentielle [fr] phát âm élection présidentielle 0 bình chọn
09/11/2008 élections cantonales [fr] phát âm élections cantonales 0 bình chọn
09/11/2008 canton [fr] phát âm canton 0 bình chọn
09/11/2008 conseil général [fr] phát âm conseil général 0 bình chọn
09/11/2008 secrétaire d'état [fr] phát âm secrétaire d'état 0 bình chọn
09/11/2008 ministre [fr] phát âm ministre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 assemblée [fr] phát âm assemblée 0 bình chọn
09/11/2008 scrutin [fr] phát âm scrutin 0 bình chọn
09/11/2008 ballottage [fr] phát âm ballottage 0 bình chọn
09/11/2008 Urne [fr] phát âm Urne 0 bình chọn
09/11/2008 président [fr] phát âm président 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 candidat [fr] phát âm candidat 0 bình chọn
09/11/2008 sénateur [fr] phát âm sénateur 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ arnaud


Thống kê thành viên

Phát âm: 592 (174 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 168

Bình chọn: 204 bình chọn

Số lần xem trang: 116.134


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 962

Vị thứ theo phát âm: 522