Những từ đã phát âm của arnaud trong Forvo Trang 9.

Thành viên: arnaud Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/11/2008 aider [fr] phát âm aider 0 bình chọn
07/11/2008 Meursault [fr] phát âm Meursault 0 bình chọn
07/11/2008 Guy Laroche [fr] phát âm Guy Laroche 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 vivienne [fr] phát âm vivienne 0 bình chọn
07/11/2008 Waterloo [fr] phát âm Waterloo 1 bình chọn
07/11/2008 vin [fr] phát âm vin 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Sartre [fr] phát âm Sartre 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 montorgueil [fr] phát âm montorgueil 0 bình chọn
07/11/2008 l'etoile [fr] phát âm l'etoile 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Tulle [fr] phát âm Tulle 0 bình chọn
07/11/2008 Français [fr] phát âm Français 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Le Parisien [fr] phát âm Le Parisien 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 je parle [fr] phát âm je parle 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Yoann Gourcuff [fr] phát âm Yoann Gourcuff 0 bình chọn
07/11/2008 Catherine Deneuve [fr] phát âm Catherine Deneuve 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 agaçante [fr] phát âm agaçante 0 bình chọn
07/11/2008 Michel Serrault [fr] phát âm Michel Serrault 0 bình chọn
07/11/2008 Fanny Ardant [fr] phát âm Fanny Ardant 0 bình chọn
07/11/2008 Anouk Aimée [fr] phát âm Anouk Aimée 0 bình chọn
07/11/2008 Benoît Magimel [fr] phát âm Benoît Magimel 0 bình chọn
07/11/2008 Alain Bashung [fr] phát âm Alain Bashung 0 bình chọn
07/11/2008 Isabelle Adjani [fr] phát âm Isabelle Adjani 0 bình chọn
07/11/2008 Jean Rochefort [fr] phát âm Jean Rochefort 0 bình chọn
07/11/2008 Louis de Funès [fr] phát âm Louis de Funès 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Jean-Baptiste Maunier [fr] phát âm Jean-Baptiste Maunier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Clémence Poésy [fr] phát âm Clémence Poésy 0 bình chọn
07/11/2008 Nathalie Baye [fr] phát âm Nathalie Baye 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Daniel Auteuil [fr] phát âm Daniel Auteuil 0 bình chọn
07/11/2008 Carole Bouquet [fr] phát âm Carole Bouquet 0 bình chọn
07/11/2008 Emmanuelle Béart [fr] phát âm Emmanuelle Béart 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ arnaud


Thống kê thành viên

Phát âm: 592 (173 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 168

Bình chọn: 204 bình chọn

Số lần xem trang: 110.217


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 929

Vị thứ theo phát âm: 505