Những từ đã phát âm của asdfforvo trong Forvo

Thành viên: asdfforvo Đăng ký phát âm của asdfforvo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2010 جرو [ar] phát âm جرو 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 حمار الوحش [ar] phát âm حمار الوحش 0 bình chọn
05/11/2010 جاموس [ar] phát âm جاموس 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 أحفظ [ar] phát âm أحفظ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 أتذكر [ar] phát âm أتذكر 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 بالمعابد [ar] phát âm بالمعابد 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 عَبيدَةُ [ar] phát âm عَبيدَةُ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 صفته [ar] phát âm صفته 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 شَيْبانُ [ar] phát âm شَيْبانُ 0 bình chọn
05/11/2010 عَطَسَتْ [ar] phát âm عَطَسَتْ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 نَخْلَةٍ [ar] phát âm نَخْلَةٍ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 سويد [ar] phát âm سويد 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 عَيْلانَ [ar] phát âm عَيْلانَ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 عَبْدِ [ar] phát âm عَبْدِ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 عَبْدانَ [ar] phát âm عَبْدانَ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 تصغيرُ [ar] phát âm تصغيرُ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 أُسبوعاً [ar] phát âm أُسبوعاً 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 الإِسْراعِ [ar] phát âm الإِسْراعِ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 كُلُّه [ar] phát âm كُلُّه 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 كَذَّبَ [ar] phát âm كَذَّبَ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 لَبِثَ [ar] phát âm لَبِثَ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 فعَلَ [ar] phát âm فعَلَ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 عَبَّدَ [ar] phát âm عَبَّدَ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 الطُّرُقُ [ar] phát âm الطُّرُقُ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 الزَّمِنِ [ar] phát âm الزَّمِنِ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 شِئتَ [ar] phát âm شِئتَ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 أَباه [ar] phát âm أَباه 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 شريح [ar] phát âm شريح 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 أَطرَدْتُ [ar] phát âm أَطرَدْتُ 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2010 طَريداً [ar] phát âm طَريداً 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

I have a college diploma in Arabic and ...

*Most of my pronunciation called al-Fus'ha (classical) in Arabic.
*Some Numbers are pronounced in Emirate Arabic dialect.

Thank you.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Liên hệ asdfforvo


Thống kê thành viên

Phát âm: 33.755 (2.139 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 47.774

Bình chọn: 2.198 bình chọn

Số lần xem trang: 333.827


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7

Vị thứ theo phát âm: 6