Những từ đã phát âm của asdfforvo trong Forvo Trang 2.

Thành viên: asdfforvo Đăng ký phát âm của asdfforvo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2010 مُطَّرِدٌ [ar] phát âm مُطَّرِدٌ 0 bình chọn
05/11/2010 طَريدان [ar] phát âm طَريدان 0 bình chọn
05/11/2010 طريدُه [ar] phát âm طريدُه 0 bình chọn
05/11/2010 بَلدِه [ar] phát âm بَلدِه 0 bình chọn
05/11/2010 طريد [ar] phát âm طريد 0 bình chọn
05/11/2010 بُزُرج [ar] phát âm بُزُرج 0 bình chọn
05/11/2010 بالسِّباق [ar] phát âm بالسِّباق 0 bình chọn
05/11/2010 سَبَقْتَني [ar] phát âm سَبَقْتَني 0 bình chọn
05/11/2010 صاحِبَه [ar] phát âm صاحِبَه 0 bình chọn
05/11/2010 المُسابِقُ [ar] phát âm المُسابِقُ 0 bình chọn
05/11/2010 الصِّبْيانِ [ar] phát âm الصِّبْيانِ 0 bình chọn
05/11/2010 فَيَطْرُدُونها [ar] phát âm فَيَطْرُدُونها 0 bình chọn
05/11/2010 يُغِيرُ [ar] phát âm يُغِيرُ 0 bình chọn
05/11/2010 الوَسيقَة [ar] phát âm الوَسيقَة 0 bình chọn
05/11/2010 شُقَّتْ [ar] phát âm شُقَّتْ 0 bình chọn
05/11/2010 العَرْضِ [ar] phát âm العَرْضِ 0 bình chọn
04/11/2010 أَجنبي [ar] phát âm أَجنبي 0 bình chọn
04/11/2010 شركاء [ar] phát âm شركاء 0 bình chọn
04/11/2010 ورثة [ar] phát âm ورثة 0 bình chọn
04/11/2010 الميراث [ar] phát âm الميراث 0 bình chọn
04/11/2010 يَتَخَارَجُ [ar] phát âm يَتَخَارَجُ 0 bình chọn
04/11/2010 مَقالَةٌ [ar] phát âm مَقالَةٌ 0 bình chọn
04/11/2010 الأَهواء [ar] phát âm الأَهواء 0 bình chọn
04/11/2010 لخروجهم [ar] phát âm لخروجهم 0 bình chọn
04/11/2010 لزمهم [ar] phát âm لزمهم 0 bình chọn
04/11/2010 بالبدن [ar] phát âm بالبدن 0 bình chọn
04/11/2010 الخَرْجُ [ar] phát âm الخَرْجُ 0 bình chọn
04/11/2010 أَخْرَجُوا [ar] phát âm أَخْرَجُوا 0 bình chọn
04/11/2010 السَّفْرُ [ar] phát âm السَّفْرُ 0 bình chọn
04/11/2010 درهماً [ar] phát âm درهماً 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I have a college diploma in Arabic and ...

*Most of my pronunciation called al-Fus'ha (classical) in Arabic.
*Some Numbers are pronounced in Emirate Arabic dialect.

Thank you.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Liên hệ asdfforvo


Thống kê thành viên

Phát âm: 33.755 (2.139 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 47.774

Bình chọn: 2.198 bình chọn

Số lần xem trang: 334.708


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7

Vị thứ theo phát âm: 6