Những từ đã phát âm của asdfforvo trong Forvo Trang 2.

Thành viên: asdfforvo Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của asdfforvo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2010 مُطَّرِدٌ [ar] phát âm مُطَّرِدٌ bình chọn
05/11/2010 طَريدان [ar] phát âm طَريدان bình chọn
05/11/2010 طريدُه [ar] phát âm طريدُه bình chọn
05/11/2010 بَلدِه [ar] phát âm بَلدِه bình chọn
05/11/2010 طريد [ar] phát âm طريد bình chọn
05/11/2010 بُزُرج [ar] phát âm بُزُرج bình chọn
05/11/2010 بالسِّباق [ar] phát âm بالسِّباق bình chọn
05/11/2010 سَبَقْتَني [ar] phát âm سَبَقْتَني bình chọn
05/11/2010 صاحِبَه [ar] phát âm صاحِبَه bình chọn
05/11/2010 المُسابِقُ [ar] phát âm المُسابِقُ bình chọn
05/11/2010 الصِّبْيانِ [ar] phát âm الصِّبْيانِ bình chọn
05/11/2010 فَيَطْرُدُونها [ar] phát âm فَيَطْرُدُونها bình chọn
05/11/2010 يُغِيرُ [ar] phát âm يُغِيرُ bình chọn
05/11/2010 الوَسيقَة [ar] phát âm الوَسيقَة bình chọn
05/11/2010 شُقَّتْ [ar] phát âm شُقَّتْ bình chọn
05/11/2010 العَرْضِ [ar] phát âm العَرْضِ bình chọn
04/11/2010 أَجنبي [ar] phát âm أَجنبي bình chọn
04/11/2010 شركاء [ar] phát âm شركاء bình chọn
04/11/2010 ورثة [ar] phát âm ورثة bình chọn
04/11/2010 الميراث [ar] phát âm الميراث bình chọn
04/11/2010 يَتَخَارَجُ [ar] phát âm يَتَخَارَجُ bình chọn
04/11/2010 مَقالَةٌ [ar] phát âm مَقالَةٌ bình chọn
04/11/2010 الأَهواء [ar] phát âm الأَهواء bình chọn
04/11/2010 لخروجهم [ar] phát âm لخروجهم bình chọn
04/11/2010 لزمهم [ar] phát âm لزمهم bình chọn
04/11/2010 بالبدن [ar] phát âm بالبدن bình chọn
04/11/2010 الخَرْجُ [ar] phát âm الخَرْجُ bình chọn
04/11/2010 أَخْرَجُوا [ar] phát âm أَخْرَجُوا bình chọn
04/11/2010 السَّفْرُ [ar] phát âm السَّفْرُ bình chọn
04/11/2010 درهماً [ar] phát âm درهماً bình chọn

Thông tin thành viên

I have a college diploma in Arabic and ...

*Most of my pronunciation called al-Fus'ha (classical) in Arabic.
*Some Numbers are pronounced in Emirate Arabic dialect.

Thank you.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Liên hệ asdfforvo


Thống kê thành viên

Phát âm: 33.773 (2.035 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 47.789

Bình chọn: 2.071 bình chọn

Số lần xem trang: 132.902


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7

Vị thứ theo phát âm: 6